Банкеръ Daily

Финансов дневник

Инвестиционните фондове в България управляват активи за 4.3 млрд. лева

Към края на декември 2019 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 4.321 млрд. лева, сочат последните данни на БНБ. Техният размер нараства с 415.7 млн. лева (10.6%) в сравнение с декември 2018 г. и намалява с 49.8 млн. лева (1.1%) спрямо септември 2019 г.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2019 г. е 3.6%, при 3.6% от БВП към декември 2018 г. и 3.7% към края на трето тримесечие на 2019 г.

Активите на местните инвестиционни фондове към края на декември 2019-а достигат 1.711 млрд. лева, като спрямо същия месец на предходната година те се увеличават с 209.9 млн. лева (14%). В сравнение със септември 2019 г. активите се увеличават с 54 млн. лева (3.3%).

Към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 76.3 млн. лева (13.1%) до 657.6 млн. лева при 581.3 млн. лева към декември 2018 г., а тези на балансираните фондове се увеличават с 31.7 млн. лева (10.3%) до 338.8 млн. лева при 307 млн. лева към края на декември 2018 г.

Статистиката показва още, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават със 101.9 млн. лева (16.7%) до 713 млн. лева към декември 2019 г. при 611 млн. лева към края на декември 2018 г. В сравнение със септември 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 16.3 млн. лева (2.3%).

Към края на декември 2019 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации е 41.7% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 40.7% към декември 2018 г. и 42% към септември 2019 г.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2019 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 125.4 млн. лева (15.7%) до 923.3 млн. лева при 797.9 млн. лева към края на декември 2018 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 199.3 млн. лева (83.6%) до 437.8 млн. лева при 238.5 млн. лева към края на декември 2018 г.

Размер и структура на пасивите

Към края на декември 2019 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2.61 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2018 г., те нарастват с 205.8 млн. лева (8.6%). В сравнение с края на септември 2019 г. размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява със 103.7 млн. лева (3.8%).

По институционални сектори към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" нарастват с 28.4 млн. лева (1.5%) до 1.86 млрд. лева при 1.83 млрд. лева към декември 2018 г.

Пасивите към сектор "Домакинства" и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, се увеличават със 156.5 млн.лева (41.6%) до 532.6 млн. лева към декември 2019 г. при 376.1 млн. лева към края на четвъртото тримесечие на 2018 г.

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2019 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (71.4%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (20.4%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във