Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Инвестбанк“ АД приключи на печалба за 2019 г.

„Инвестбанк“ АД отчита положителен финансов резултат преди провизии в размер на 34 949 хил.лв. към 31.12.2019 г. Планираният в капиталовия план финансов резултат е изпълнен на 101,4%, като са начислени изцяло и корекциите от Прегледа на качеството на активите, извършен от Европейска централна банка (ЕЦБ).

След успешно проведените на 13.01.2020 г. Общи събрания на облигационерите, стартира и заместването на притежаваните от „Инвестбанк“ АД безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти на стойност 39 210 хил.лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал.

Посочената операция, заложена в капиталовия план на банката, се очаква да приключи през месец март 2020 г. след одобрение от Общо събрание на акционерите (ОСА), насрочено за 10.02.2020 г. и последващо одобрение от БНБ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във