Банкеръ Daily

Финансов дневник

На 25 януари 1879 г. е основана Българска народна банка

На днешния ден през 1879 г. е основана Българска народна банка. Тя е една от най-старите централни банки в света.
Основана от Временното руско управление в България, БНБ е изцяло държавна собственост и първоначално има за основна цел да кредитира правителството. Руският императорски комисар в България княз Александър Дондуков-Корсаков утвърждава устава на Българската народна банка.

На 4 април 1879 г. за първи управляващ на БНБ е назначен Лудвиг Карбоньор, който остава на поста до 1 юли същата година. Той е чиновник за специални поръчки при Министерството на финансите на Русия, колежки съветник. След Освобождението на България е командирован към Съвета за управление при императорския руски комисар, където заема длъжността началник на отделение във Финансовия отдел.

На 23 май същата година БНБ е официално открита, а на 6 юни е извършена първата банкова операция.

През 1880 г. е приет Закон за правото на рязане на монети в Княжеството, с който се създава и българската парична единица - левът, и се утвърждава монополното право на банката в тази област, а през следващата година са отсечени първите български монети от 2, 5 и 10 стотинки.

Пет години по-късно е приет първият закон, уреждащ статута на Българска народна банка. Освен обичайните за централните банки дейности, като емитиране на пари и обслужване и кредитиране на правителството, тя има възможност да извършва депозитни и кредитни сделки с други лица, подобно на търговска банка. По-късно през същата година са пуснати в обръщение първите банкноти.
През 1991 г. е приет нов Закон за БНБ, който отново дава относителна автономия на банката. Въпреки това, тя е подложена на натиск от правителството да финансира бюджетния дефицит с емитиране на пари и да се намесва на валутния пазар, за да поддържа курса на лева. Това довежда до финансовата криза от 1996-1997 г., след което в страната е въведен Валутен борд. Със закона от 10 юни 1997 г. е въведен фиксиран курс на лева към германската марка чрез ограничаване на паричните емисии до размера на валутния резерв на Емисионното управление на БНБ (с начална дата от 1 юли същата година). Банката няма право да кредитира пряко правителството, а възможностите й за кредитиране на търговските банки са силно ограничени.

През 1998 г. е открита Печатница на БНБ в София, която трябва да произвежда българските банкноти, както и ценни книжа с относително висока степен на защита.

През 1999 г. е извършена деноминация на лева.
БНБ е независима институция, отговорна за издаването на банкноти и монети в страната, за надзора и регулацията на банковия сектор и за управлението на международните валутни резерви на страната. Статутът й е уреден със Закон за Българската народна банка, приет през 1997 година. Тя е независима от правителството и се отчита само пред Народното събрание.

От 1 януари 2007 г. БНБ е част от Европейската система на централните банки.
Сега управител на БНБ Димитър Радев е избран от 43-то Народно събрание за шестгодишен мандат, считано от 15 юли 2015 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във