Банкеръ Daily

Финансов дневник

Мениджърски рокади в пенсионните дружества

През октомври и ноември в някои от пенсионните дружества станаха рокади по мениджърските постове.

Комисията за финансов надзор одобри Иван Йончев за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурително дружество "Алианц България" АД.

Пенсионно-осигурителното дружество "Алианц България" АД е част от семейството на "Алианц Груп". То предлага допълнително доброволно пенсионно осигуряване от 1994 година. Към края на миналата година активите на управляваните от ПОД "Алианц България" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване са на стойност над 3.05 млрд. лева. По този критерий, дружеството приключи 2018-а с 22.77% пазарен дял от активите на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване в България. Броят на осигурените лица в управляваните от ПОД "Алианц България" АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване към края на миналата година надхвърли 1.024 милиона.

Към декември миналата година от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Алианц България" АД, с най-висок пазарен дял от всички доброволни пенсионни фондове в България, е Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" - 34.27% от всички осигурени и 45.32% от нетните активи на  доброволните пенсионни фондове.

Людмила Векова е била одобрена за член на Надзорния съвет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД, съобщиха от регулатора.

NN Пенсионно осигуряване е част от NN Group - компания за застраховане и управление на активи на над 17 млн. клиенти в редица европейски страни и в Япония. Групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам, и акциите й са част от основния борсов индекс AEX 25 на най-големите холандски компании.

В България NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане помагат на над 400 хиляди индивидуални клиенти да планират финансовото си бъдеще, както и на над 300 корпоративни клиенти да осъществяват програми за мотивиране и ангажиране на служителите си. Компанията консултира своите клиенти за управлението на личните им финанси в пет области: пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране.

NN Пенсионно осигуряване започва своята дейност през април 2001 г., едновременно с въвеждането на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване в страната. Дружеството управлява NN Универсален пенсионен фонд, NN Професионален пенсионен фонд и NN Доброволен пенсионен фонд.

Комисията за финансов надзор е дала своето одобрение на Чаба Наги за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания "ДСК-Родина" АД.

"ДСК-Родина" АД осъществява дейност от 1997 година. Основен акционер в компанията с 99.75% от капитала е "Банка ДСК", част от международната финансова група ОТП. В съответствие с действащото законодателство и издадената лицензия за допълнително пенсионно осигуряване, Пенсионноосигурителна компания "ДСК-Родина" АД има регистрирани и управлява Универсален пенсионен фонд, Професионален пенсионен фонд, Доброволен пенсионен фонд и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във