Банкеръ Daily

Финансов дневник

Лихвите по депозитите остават около нулата

През октомври 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за домакинствата се понижава с 0.03 пр.п. до 0.15% на годишна база, а по тези в евро се повишава с 0.02 пр.п. до 0.23%, сочат данните на Българската народна банка. В сравнение със септември тази година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.01 пр., а по тези в евро – с 0.07 пр. п.

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия през октомври 2019 г. спада с 0.05 пр.п. до 0.03% на годишна база, а по тези в евро нараства с 0.02 пр.п. до -0.01%. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.02 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове за нефинансовите предприятия през октомври 2019 г. е 0.01%, като запазва нивото си в сравнение с октомври миналата година, а по овърнайт-депозитите в евро спада незначително. В сравнение с октомври 2018 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.04 пр.п. до 0.10%, а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр. п. до 0.14%.

През октомври 2019 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро за домакинствата запазват достигнатите нива от 0.02%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0.07 пр.п. до 0.24%, а по тези в евро – с 0.05 пр.п. до 0.21%. В сравнение с октомври миналата година средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.05%, а по тези в евро – с 0.01 пр. п. до 0.07%.

Кредити

През октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2018 г. с 0.16 пр.п. до 3.87%, а по тези, договорени в евро – с 0.31 пр.п. до 2.72%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 1.84 пр.п. до 2.27%, а по тези, договорени в евро – с 0.91 пр.п. до 1.81%. През октомври 2019 г. спрямо предходния месец на тази година средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 0.36 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.06 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент намалява с 1.38 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0.20 пр.п.

През октомври 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове на сектор Домакинства нараства в сравнение с октомври 2018 г. с 0.09 пр.п. до 8.32%, а по тези в евро се понижава с 0.16 пр.п. до 3.84%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.28 пр.п. до 3%, а по тези в евро – с 0.25 пр.п. до 3.69%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0.19 пр.п. до 2.39%, а по другите кредити в евро – с 1.30 пр.п. до 2.53%.

През октомври 2019 г. спрямо септември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.08 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0.66 пр.п. При жилищните кредити в левове той се повишава с 0.03 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.25 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.02 пр.п., а при тези в евро – с 0.34 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на миналата година спада с 0.04 пр.п. до 10.09%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.41 пр.п. до 4.01%. През октомври 2019 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо октомври 2018 г. с 0.26 пр.п. до 3.38%, а по жилищните кредити в евро – с 0.15 пр.п. до 4.17%.

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за сектор Домакинства през октомври 2019 г. намалява с 0.25 пр.п. до 13.84% на годишна база, а по овърдрафта в евро – с 0.47 пр.п. до 9.79%. През октомври 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове нараства с 0.21 пр.п. до 19.49%, а по тези в евро се понижава с 0.16 пр. п. до 17.52%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. спада с 0.48 пр.п. до 7.30%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.51 пр.п. до 6.71%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.44 пр.п. до 3.59%, а по тези в евро – с 0.38 пр.п. до 4.82%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.57 пр.п. до 3.40%, а по другите кредити в евро се понижава с 0.63 пр.п. до 4.09%.

През октомври 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по овърдрафта за сектор Нефинансови предприятия в левове спада с 0.39 пр.п. до 2.87%, а по овърдрафта в евро – с 0.32 пр.п. до 2.48%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.29 пр.п. до 3.33%, а по тези в евро – с 0.43 пр.п. до 3.01%.

През октомври 2019 г. основният лихвен процент e 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с октомври 2018 г. и със септември 2019 година. Индексът ЛЕОНИА Плюс през октомври 2019 г. e -0.52%. Спрямо октомври 2018 г. той намалява с 0.02 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение със септември 2019 г. – с 0.05 пр.п. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през октомври 2019 г. е 0.25%. Спрямо октомври 2018 г. той се понижава с 0.49 пр.п., а спрямо септември 2019 г. – с 0.10 пр.п.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във