Банкеръ Daily

Финансов дневник

Платежният баланс на България е на плюс

Текущата и капиталова сметка на България през септември е положителна и възлиза на 807.1 млн. евро при излишък от 440.1 млн. евро за септември 2018 г., съобщиха от Българската народна банка.

За периода от януари до септември 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 5613.8 млн. евро при излишък от 3240.7 млн. евро за януари – септември 2018 г.

От данните става ясно, че за септември 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 718 млн. евро при излишък от 384.2 млн. евро за септември 2018 г. За първите девет месеца на 2019-а текущата сметка също е положителна и възлиза на 4862 млн. евро при излишък от 2797.6 млн. евро за същия период на 2018-а.

Търговското салдо за септември 2019 г. е положително в размер на 67 млн. евро при дефицит от 62.3 млн. евро за септември 2018 г. За периода от януари до септември 2019 г. то е отрицателно в размер на 316.1 млн. евро при дефицит от 1262 млн. евро за същия период на 2018 г.

Износът на български стоки през септември е 2425.4 млн. евро, като нараства с 49 млн. евро в сравнение с този за септември 2018 г.

За първите девет месеца на тази година експортът е 21 269.4 млн. евро, като нараства с 831.9 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 г. Износът за януари – септември 2018 г. нараства на годишна база с 2.6%.

Вносът на стоки за септември 2019 г. е 2358.4 млн. евро, като намалява с 80.3 млн. евро спрямо септември 2018 г. За периода от януари до септември 2019-а вносът е 21 585.5 млн. евро, като намалява със 113.9 млн. евро спрямо същия период на 2018 г. Вносът за януари – септември 2018 г. нараства на годишна база със 7.9%.

Данните показват още, че салдото по услугите е положително в размер на 424.5 млн. евро, като през септември 2018-а също беше на плюс с 432.2 млн. евро. В периода януари – септември 2019 г. то е на положителна територия в размер на 3383.7 млн. евро при положително салдо от 3015.7 млн. евро за първите девет месеца на 2018 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 89.1 млн. евро при положителна стойност от 55.9 млн. евро за септември 2018 г. За януари – септември 2019 г. тя е на плюс със 751.8 млн. евро, като за сравнение през първите девет месеца на миналата година имаше също положителна стойност от 443.2 млн. евро.

Финансовата сметка за септември 2019 г. е на плюс с 436.3 млн. евро при положителна стойност от 394.8 млн. евро за септември 2018 г. В централната банка изчисляват, че за януари – септември 2019 г. финансовата сметка също е положителна – 2738.2 млн. евро, при положителна стойност от 2808.9 млн. евро за същия период на 2018 г.

Преките инвестиции – активи се повишават със 146.2 млн. евро при увеличение със 72.6 млн. евро за септември 2018 г. За януари – септември 2019 г. те нарастват с 335 млн. евро при увеличение с 527.4 млн. евро за същия период на миналата година.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 45 млн. евро при намаление с 89.1 млн. евро за септември 2018 г. За първите девет месеца на тази година те нарастват със 795.3 млн. евро при увеличение с 611 млн. евро за периода от януари до септември 2018 г.

Резервните активи на БНБ се повишават с 459.7 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 603.6 млн. евро за септември 2018 г. За януари – септември 2019 г. те намаляват с 286.1 млн. евро при увеличение с 978.2 млн. евро за същия период на 2018 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във