Банкеръ Daily

Финансов дневник

През 1998 г. е учредена Европейската централна банка

На 2 май през 1998 г. е учредена Европейска централна банка в Брюксел, която има за цел да формулира и прилага монетарната политика на Европейския съюз.

Европейската централна банка (ЕЦБ) емитира единната европейска валута - еврото, следи за нормалното функциониране на платежните системи, осъществява монетарната политика на Европейския съюз (ЕС) и има правомощия независимо да взима решения относно тази политика и осъществява валутните операции на страните членки в съюза и извън него.Сред целите на ЕЦБ е стабилността на европейската икономика, предотвратяването на рискове и щети от инфлация и стабилност на пазара и цените.

Централният офис на ЕЦБ се намира във Франкфурт на Майн. Служителите на банката са представители на всички държави членки на Евросъюза, но са независими в своите действия от своите правителства.

Управлението на ЕЦБ се осъществява от Изпълнителен съвет, Управителен съвет и Генерален съвет. Председателят на ЕЦБ се избира с единодушие от 16-те държави от еврозоната за осем години. Управителният съвет е основният орган за вземане на решения в Европейската централна банка. Той се състои от шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на 16-те държави от еврозоната. Изпълнителният съвет се състои от председател, заместник-председател и четирима други членове. Генералния съвет е съставен от председателя и заместник-председателя на ЕЦБ, както и управителите на националните централни банки на 27-те държави-членки на Европейския съюз.

От 1 ноември 2011 г. председателският пост на ЕЦБ се заема от италианеца Марио Драги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във