Банкеръ Daily

Финансов дневник

БНБ отчете ръст на кредитите и депозитите

В края на март 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 79.096 млрд. лв. (68.4% от БВП), като годишното им увеличение е 9.3% (9.1% годишно повишение през февруари 2019 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 23.365 млрд. лв. (20.2% от БВП) в края на март 2019 година. В сравнение със същия месец на 2018 г. те се увеличават със 7.8% (8.1% годишно повишение през февруари 2019 година), съобщи БНБ.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 26.8% на годишна база през март 2019 година (29.6% годишно повишение през февруари 2019 г.) и в края на месеца достигат 3.363 млрд. лв. (2.9% от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 52.368 млрд. лв. (45.3% от БВП) в края на март 2019 година. Те се увеличават с 8.9% спрямо същия месец на 2018 г. (8.5% годишно нарастване през февруари 2019 година).

Нетните вътрешни активи са 58.690 млрд. лв. в края на март 2019 година. Те се увеличават с 10.4% спрямо същия месец на 2018 г. (10.3% годишно повишение през февруари 2019 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 58.278 млрд. лв. и нараства спрямо март 2018 г. с 6.5% (7.7% годишно увеличение през февруари 2019 година). През март 2019 г. вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 8.5%, като достигат 59.625 млрд. лв. (9.3% годишно увеличение през февруари 2019 година).

В края на март 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 58.062 млрд. лв. (50.2% от БВП) при 57.935 млрд. лв. към февруари 2019 г. (50.1% от БВП). През март 2019 г. те се увеличават на годишна база със 7.8% (8.7% годишно повишение през февруари 2019 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 374.7 млн. лева.

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 377 млн. лв. (в т. ч. 88.7 млн. лв. през март 2019 година), а обратно изкупените кредити – 2.3 млн. лв. (през март 2019 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.3% на годишна база през март 2019 г. (6.2% годишно повишение през февруари 2019 г.) и в края на месеца достигат 33.117 млрд. лв. (28.6% от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 22.168 млрд. лв. (19.2% от БВП) в края на март 2019 година. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 11% (10.7% годишно повишение през февруари 2019 година). В края на март 2019 г. жилищните кредити са 10.763 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.5% (11.3% годишно увеличение през февруари 2019 година).

Потребителските кредити възлизат на 9.334 млрд. лв. и се увеличават със 17.9% спрямо март 2018 г. (17.7% годишно повишение през февруари 2019 година). На годишна база другите кредити намаляват с 33.2% (32.3% годишно понижение през февруари 2019 г.), като достигат 741.5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.777 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на март 2019 година. В сравнение с март 2018 г. те се увеличават с 14.7% (25.7% годишно повишение през февруари 2019 година).

Facebook logo
Бъдете с нас и във