Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Печалбата на банките расте

Печалбата на банковата система за първите два месеца на годината се е увеличила със 7.6% на годишна база и е достигнала 204 млн. лева. Това е ръст от 14 млн. лв. спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) за състоянието на банковата система. 

През февруари 2019 г. балансовото число на банковата система също нараства, като се наблюдава увеличение на депозитите, на балансовия капитал и на кредитите и авансите. Спрямо края на януари 2019 г. през февруари общата сума на активите се увеличава със 787 млн. лв. (0.7%) до 107.7 млрд. лв, изчисляват от Централната банка.

За този период расте и собственият капитал на финансовите институции. В края на февруари той възлиза на 14.1 млрд. лева. Това е месечно увеличение със 152 млн. лв., или 1.1 процента.

От БНБ отчитат, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на февруари възлизат на 44 млн. лв. - при 64 млн. лв. преди година.

През втория месец на 2019-а нарастват кредитите и авансите, а намаление е отчетено в портфейлите с ценни книжа, става още ясно от данните на БНБ. 

Брутните кредити и аванси спрямо края на януари се увеличават с 0.9%, или с 812 млн. лева. Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите "централни банки" и "кредитни институции") нараства през февруари с 311 млн. (0.5%) до 61.6 млрд. лева.

Ипотечните и потребителските кредити са увеличени спрямо предишния месец съответно с 0.5 и с 0.6 на сто. Растежът при кредитите за нефинансови предприятия е с 0.6%, а при тези за други финансови предприятия - с 1.3 процента. Намаление е налице единствено при кредитите за сектор "Държавно управление" (с 0.4%).

При депозитите в банковата система е отчетено месечно нарастване с 0.7%, или с 604 млн. лева. При депозитите на домакинствата растежът е с 0.8%, а при нефинансовите предприятия - с 1.3 процента. При другите финансови предприятия  увеличението е  с 0.6 на сто. Намаление е регистрирано при депозитите на кредитни институции (с 0.9%), както и при тези на сектор "Държавно управление" (с 3.9%).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във