Банкеръ Daily

Финансов дневник

Синдиците на КТБ изгубиха дело за 40 млн. лева

Иск в размер 40 млн. лв. загубиха на първа инстанция в Софийския градски съд синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) Ангел Донов и Кристи Мартинова. Ответник по делото е обявеното по тяхно искане в производство по несъстоятелност "Корабостроителница Русе" АД. Претенцията на синдиците е дружеството да възстанови в масата на несъстоятелността парите, получени от КТБ като парична вноска в капитала му. За да отхвърли иска, съдът се позовава на Договора за функционирането на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека.

На практика решението е удар срещу поправките "Пеевски - Цонев - Хамид" в Закона за банковата несъстоятелност, които са предмет и на дело в Конституционния съд. Русенската корабостроителница дължи на КТБ общо над 60 млн. лв., а сумата по иска е предоставена като кредит на друго дружество. То ги разпределя на свой ред по сметките на други три, които записват нови акции за увеличаване на капитала. Съдът приема, че с купуването на акции е осъществена възмездна сделка и е необяснимо защо законодателят допуска дружеството да върне получената вноска, и то на трето лице - КТБ.

Това е окачествено като драстично нарушаване на  Европейската конвенция за правата на човека, която постановява, че никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право. Същевременно интересът на тези, които имат да получават пари от  банката, не е признат за обществен интерес. Прието е, че връщането на преминалите в трети лица средства би възпряло всеки разумен инвеститор да придобива акции и дялове от български търговски дружества.

Корабостроителницата в Русе е в нова търгова процедура, след като първият опит за продажбата й беше спрян по искане на синдиците на КТБ. Това стана преди изтичане на крайния срок за подаване на предложения за покупка, който беше 5 октомври. В случая  синдиците се възползваха от правото си да спрат процедурата, без да се обосновават. Обикновено това става при съмнения за договаряне на цената между кандидатите. Началната цена при първия търг за  активите на русенската корабостроителница  беше 32.3 млн. лева. Оценката е за парцел с площ около 300 дка и множество сгради, предлагани само в пакет, тъй като са част от цялостен комплекс за строителство и ремонт на кораби.


Facebook logo
Бъдете с нас и във