Банкеръ Daily

Финансов дневник

Платежният баланс е на плюс

Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 131.8 млн. евро при излишък от 119.4 млн. евро за октомври 2017 г., съобщи Българската народна банка.

За месеците от януари до октомври 2018 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3126.2 млн. евро (5.9% от БВП) при излишък от 4055.1 млн. евро (7.8% от БВП) за същия период на 2017-а.
За октомври 2018 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 56.1 млн. евро при излишък от 78.8 млн. евро за октомври 2017 г.

За първите десет месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 2609 млн. евро (4.9% от БВП) при излишък от 3676.2 млн. евро (7.1% от БВП) година по-рано.

Търговското салдо за октомври 2018 г. е отрицателно в размер на 233.3 млн. евро при дефицит от 57.6 млн. евро за октомври 2017 г. За месеците от януари до октомври 2018 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1829 млн. евро (3.5% от БВП) при дефицит от 251.9 млн. евро (0.5% от БВП) за същия период на 2017 г.

Износът на стоки е 2756.4 млн. евро за октомври 2018 г., като се повишава с 276.3 млн. евро (11.1%) в сравнение с този за октомври 2017 г. (2480.1 млн. евро). За периода от януари до октомври износът е 22 872.2 млн. евро (43.3% от БВП), като нараства с 474.2 млн. евро (2.1%) в сравнение с този за същия период на 2017 г. (22 398.1 млн. евро, 43.4% от БВП). 

Износът за януари – октомври 2017 г. нараства на годишна база с 18.3%.

Вносът на стоки за октомври 2018 г. е 2989.7 млн. евро, като нараства с 452 млн. евро (17.8%) спрямо октомври 2017 г. (2537.7 млн. евро). За януари – октомври 2018 г. вносът е 24 701.3 млн. евро (46.8% от БВП), като се увеличава с 2051.3 млн. евро (9.1%) спрямо същия период на 2017 г. (22 649.9 млн. евро, 43.8% от БВП). Вносът за януари – октомври 2017 г. нараства на годишна база с 15.1%.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 9.9 млн. евро за октомври 2018 г., при повишение с 262.3 млн. евро за октомври 2017 г.4. За януари – октомври 2018 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са 842.2 млн. евро (при 1070.9 млн. евро за януари – октомври 2017 г.).

Преките инвестиции в чужбина за октомври 2018 г. нарастват с 15.2 млн. евро, при увеличение с 6.5 млн. евро за октомври 2017 г. За януари – октомври 2018 г. преките инвестиции в чужбина възлизат на 267.9 млн. евро (при 293.3 млн. евро за януари – октомври 2017 г.). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във