Банкеръ Daily

Финансов дневник

Парламентът одобри правната рамка за приемането ни в Банковия съюз

Без дебати и изненадващи промени "в крачка" Народното събрание одобри в четвъртък (13 декември) на второ четене промени в Закона за БНБ. Текстовете се явяват ключови, тъй като те синхоризират българското законодателство с европейското по отношение дейността на централната банка. Нещо повече - именно новите разпоредби дават възможност на Европейската централна банка да извърши преглед на качеството на активите и стрес тестове в шест български банки. Това е незаобиколима процедура за евентуалното приемане на страната ни в Европейския банков съюз и механизма ERM II, по-известен като чакалнята на еврозоната.  

Отделно новите поправки изрично забраняват на БНБ  да кредитира не само българските държавни и общински институции и предприятия, които са държавна или общинска собственост, но също и подобни институции и предприятия на Европейския съюз и на държавите членки. Като цяло подобно нещо едва ли би могло да се случи, но текстове се приемат в съответствие с препоръките на Европейската комисия и ЕЦБ към България, изразени в Докладите за конвергенция. 

Новите разпоредби регламентират и институционалната независимост на БНБ спрямо националните ни органи и институции, както и спрямо службите, агенциите и институциите на Европейския съюз. Друг важен момент по отношение на независимостта на БНБ е персоналната независимост. В закона бе записано, че предсрочното освобождаване на управителя на централната банка може да бъде отнесено за разглеждане в Съда на Европейския съюз. По-принцип ЕЦБ и Еврокомисията настояват такова право да получат всички членове на управителния съвет на БНБ, така че няма да е изненада, ако след време се стигне до нова поправка в тази посока. 

С промените в Закона за кредитните институции пък се дава и право на БНБ да осъществява по-строг контрол по отношение на избора на членове на ръководните органи на банките. Въвеждат се и допълнителни правомощия за надзора по отношение на ограничаване на банковия и ликвиден риск. Предвидена е и  възможност БНБ да започне да събира от банките надзорни такси. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във