Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Застраховката като инвестиция

Глория Димитрова

В началото на годината обикновено си поставяме цели, които да постигнем. Имаме своите планове за бъдещето, а тяхното реализиране е силно зависимо от умението ни да гледаме в перспектива и от дисциплинираното управление на личните си финанси. В условията на ниски лихви по традиционните спестовни банкови продукти, наличието на алтернативни инструменти за дългосрочни инвестиции, които позволяват да се постигне стабилност и ръст на спестяванията, придобива все по-голямо значение. Противно на масовото схващане, че инвестирането е сложно, високорисково и не е по силите на всеки, реалността е различна. На българския животозастрахователен пазар се предлагат финансови продукти, сравними по удобство с банковия депозит, но добавящи екстрите на инвестирането и защитата на живота. При това са достъпни за всеки, който успява да спестява дори малки суми. Основната идея зад тези продукти е да се диверсифицират инвестициите и да се стимулира системно спестяване за години напред, при което се капитализира доходност.

В унисон със световните тенденции през миналата година ЗАД "Алианц България Живот" въведе нови за българския пазар застрахователно-инвестиционни програми.

"Те представляват комбинация от рискови застрахователни покрития и инвестиция в първокласни финансови инструменти при преференциални за клиентите условия, осигурени от нас като световен лидер във финансовите услуги", обясни главният изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България Живот" Глория Димитрова.

Как реално работят те? Както и при другите застраховки, клиентът плаща вноски - месечно или годишно. За първи път у нас се предлага и възможността застрахованият да посочва  каква част от премията да отива за застрахователна защита и каква част - да се инвестира на международните финансови пазари от специално създадени инвестиционни фондове.

"Оптималното управление на средствата на клиентите е гарантирано от международния опит на Allianz Global Investors, която е една от най-големите компании за управление на активи в света. Само 10% от инвестиционните фондове в света са носители на пет звезди от Morning star и нашите фондове са сред тях", пояснява Глория Димитрова.

Програмите предлагат разнообразни фондове и стратегически планове, от които потребителят може да избира в зависимост от очакваната доходност, личния рисков апетит и крайната цел на инвестицията - спестяване на средства, осигуряване бъдещето на децата си или успешно инвестиране на свободни средства. Ясната дефиниция на тези три елемента реално ще позволи на потребителя сам да реши коя програма отговаря на неговите изисквания.

Застрахователят е осигурил гъвкавост на клиентите в избора им, като предоставя възможност да променят инвестиционната стратегия с различен профил на риск и възвръщаемост  в зависимост от нуждите си. Освен това срещу акумулираните по застраховката средства те могат да получат заем или да изтеглят част от парите си, ако се налага. Разбира се, имат възможност и да довнасят във всеки момент при наличие на допълнителен ресурс и при желание да го инвестират именно по този начин.

Застрахователно-инвестиционните програми имат и други предимства - те са освободени от данък върху лихвите, а освен това не подлежат на запор или на изземване. Голям плюс са и данъчните облекчения, които могат да се ползват за тях - в размер на 10% от облагаемия доход.

"Програмите от ново поколение съчетават дългосрочното спестяване и застрахователно покритие по такъв начин, че позволяват на клиентите да се съсредоточат върху своите цели, да изпълняват мечтите на семейството си с разумни инвестиции и също така финансово да осигурят бъдещето си", коментира още Глория Димитрова.

В зависимост от индивидуалните потребности застрахователят дава възможност към основния застрахователен план да бъдат добавени допълнителни опции за защита при неблагоприятни събития. Уникално за България е специалното предложение по новите застрахователно-инвестиционни програми, а именно извършване на ДНК тест, който дава информация и препоръки на клиента за индивидуални програми за хранене и спортен режим, с които може да си осигури по-високо качество на живот.

 

КАРЕ:

Животозастрахователните дружества регистрират рекорден успех при продажбата на застраховки "Живот", свързани с инвестиционни продукти, сочат последните данни на Комисията за финансов надзор (към края на ноември 2017-а). Приходите по този вид застраховки бележат почти двоен ръст (на годишна база) и възлизат на сума 61.7 млн. лева. Основният двигател на този пазар е ЗАД "Алианц България Живот" - на компанията се падат повече от половината от приходите в този сектор. За първите единадесет месеца на 2017 г. брутният премиен приход от инвестиционни застраховки "Живот" на Алианц е в размер на 34.3 млн. лева. След "Алианц" по пазарен дял се нареждат "ДЗИ - животозастраховане" и "ОББ Метлайф“.  

Въпреки добрите резултати за момента размерът на пазара на инвестиционните застраховки е незначителен в сравнение с останалите методи за спестяване, предпочитани от българина. Банковите депозити на домакинствата например, които от доста време не носят почти никаква доходност, възлизат на над 45.3 млрд. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във