Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови оферти и по-ниски лихви през ноември

През изминалия ноември банките отново забавиха темпа на спад в лихвените нива по срочни депозити. Само 3 бяха онези, които понижиха дохода от депозит. На пръв поглед не се случва нищо необичайно и изненадващо, обаче това съвсем не е така. 3 банки започнаха да предлагат съвсем нови оферти за срочни депозити, като проличава стремежът да се предложи нещо ново, съобразено с ниските лихви по депозити в момента. Традиционно банките са склонни в края на годината да се активизират в предлагането на нови депозити. 

Имайки предвид, че по-голямата част от промоциите на банките за потребителски кредити изтича в края на годината и през януари, активността на банките при тези оферти беше ниска през ноември. Промените бяха в различни посоки и е трудно да бъдат обобщени. Една банка удължи срока на съществуваща промоция, друга пък преустанови промоционалната оферта, а трета значително подобри лихвените си условия.

През ноември банките продължиха да подобряват условията по своите продукти. Макар и малко по-ниска да беше активността им през отминалия месец, анализът на MoitePari.bg сочи, че те все пак запазиха тенденцията на подобряващи се условия.

Срочни депозити

Според наблюденията на анализаторите през ноември само 4 банки са предприели корекции в офертите си за срочни депозити. Активността се състоеше в понижаване на лихвите и възникване на нови продукти.

Ти Би Ай Банк започна предлагане на две нови срочности по депозит „Привилегия“ – за срок от 9 и 18 месеца.

Българо-американска кредитна банка съвсем леко понижи  лихвите по малка част от офертите си. При 12-месечния стандартен срочен депозит и 12-месечния гъвкав депозит лихвата в лева беше понижена с 0,05 пр.п. 

На 20-и ноември банката започна предлагане на нов срочен депозит „4/12“. Депозитът е 4-месечен с авансово изплащане на лихвата, като клиента получава лихвата, която е по 12-месечния стандартен срочен депозит (0,65% за лева, 0.60% за евро и 0,70% за щатски долари).

В края на месеца Централна кооперативна банка понижи лихвените нива по стандартните срочни депозити и привилегирования „Депозит +“. Промените в лихвите бяха в диапазона между 0,05 и 0,40 пр.п. и засегнаха продуктите в лева и евро.

Банка Пиреос понижи минимално с 0,01 пр.п. лихвените нива по срочните депозити за физически лица.  Банката започна предлагане на нов промоционален депозит в долари, който се предлага за срок от 6 и 12 месеца. Лихвата е 0,25% за срок от 6 месеца и 0,50% за едногодишен депозит. При суми над 20 000 USD, лихвата се повишава с 0,10 пр.п. Офертата е валидна до 01.03.2018 г. 

Спестовни сметки

Активността на банките при тези продукти остана традиционно слаба и през ноември, като само една банка предприе корекции в лихвените нива през месеца.
Централна кооперативна банка понижи лихвите при стандартната спестовна сметка, универсална  спестовна сметка „CCB Club” и безсрочния депозит. 

Потребителски кредити

В сравнение с миналия месец, през ноември банките бяха доста по-скромни от към промени в оферти за потребителски заеми. Банките, предприели промени в условията си бяха две, а една удължи срок на предлагане по вече съществуваща промоция.
Райфайзенбанк с нови условия по потребителски кредити от първия ден на месец ноември. Банката понижи лихвите при част от офертите си в лева. При офертите за клиенти с доходи над 1400 лв. лихвените нива бяха понижени с 1,1 пр.п., а при тези без изискване за доходи лихвата се понижи с 2,2 пр.п. 

Двете промоционални оферти спряха да се предлагат, след като в края на октомври изтече крайния срок на промоцията по тях. Вместо тях банката започна предлагане на нова промоционалната оферта, при която се изиска осигуряване на превод на заплат, сключване на застраховка “Живот“, пакет „Комфорт“ и абониране за услугата „Райфайзен онлайн“. Лихвата е фиксирана за първите 12 месеца след усвояване на кредита. 

Банката също така преустанови предлагането на всички потребителски кредити в евро, както и тези с фиксирана лихва за 7 години. 

Банка ДСК удължи срока на промоцията по потребителски кредити с един месец. По-ниските лихви и такса за одобрение са валидни при осигуряване на превод на доход (заплата, пенсия) по сметка в банката. Офертите са валидни до края на месец ноември.

Инвестбанк не удължи срока на промоционалните оферти и преустанови тяхното предлагане в началото на ноември. Промоционалната оферта с превод на работна заплата, с ползване на "СМС известяване" и активно електронно банкиране се предлагаше с лихва от 6,09%. Другата промоционална оферта, при която се изискваше само превод на работна заплата се предлагаше с лихва 6,49% в лева и евро. 

Жилищни и ипотечни кредити

Според анализаторите 3 банки са предприели стъпка към понижаване на лихви по жилищни и ипотечни кредити през ноември. Не липсваха и нови предложения.
Райфайзенбанк понижи лихвените нива по своя жилищен кредит с 0,75 пр.п. за клиенти с доходи до 1400 лв. и с 0,60 пр.п. за такива с над 1400 лв. доход. През ноември банката преустанови предлагането на жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години.
Societe Generale Експресбанк предложи на своите клиенти нов кредит с лихва от 2,99%. Кредитът се отпуска за максимален срок от 15 години при минимална сума от 100 000 лв. Банката също така възстанови за всички кредити таксата за разглеждане на искане за кредит.

ЦКБ предприе стъпки за уеднаквяване на лихвените условия по двата си ипотечни кредита – ДОМ ЗА ТЕБ и ВЪЗМОЖНОСТ. Паралелно с това въведе 3 скали, според които се определя лихвата по кредита:

- За клиенти с осигурителен доход до 1700 лв. вкл. – 3,30%;

- За клиенти с осигурителен доход над 1700 лв. – 3,20%;

- За клиенти осигуряващи се на максималния осигурителен доход – 3,00%.

Освен лихвените нива, банката промени и таксата за поддръжка на разплащателна сметка, свързана с кредита. При издадена дебитна карта към нея месечната такса беше променена от 1,60 лв. на 1,70 лв. Без издадена дебитна карта таксата се промени от 1,80 лв. на 2,30 лв. месечно.
Последната банка с новости през ноември беше Инвестбанк. Тя предложи на своите клиенти нов, промоционален кредит. Той е предназначен за лица с осигурителен доход над 2000 лв. Банката също така повиши таксата си за разглеждане на документи от 100 на 150 лв.
В края на месеца Пощенска банка удължи до края на годината срокът на валидност на актуалните условия по своя потребителски кредит с ипотека.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във