Банкеръ Daily

Финансов дневник

БФБ стартира търговията с държавни ценни книжа

На "БФБ-София" започва търговията с български държавни ценни книжа (ДЦК). Това стана факт в резултат на съвместните усилия на фондовата борса, "Централен депозитар" АД, Министерството на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от "БФБ-София".

Началото бе дадено със специална церемония, в която участваха Асен Ягодин - председател на съвета на директорите на борсата, Васил Големански - изпълнителен директор, нина Стоянова - подуправител на БНБ и представители на членове на борсата.

"Удовлетворени сме, че с добавянето на ДЦК увеличихме разнообразието от инструменти, които се търгуват на бърсата. така тя става още по-атрактивна за инвеститорите - цел, за която ще продължим активно да работим и занапред", каза васил Големански.

За борсовите играчи са достъпни общо 20 емисии ДЦК с общ матуритет от пет милиарда и петстотин милиона лева, съобщи в началото на търговията Васил Големански. От днес те са на Основен пазар BSE. Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във