Банкеръ Daily

БНБ отчете:

Силно полугодие за застрахователите

В края на юни средствата, управлявани от дружествата, занимаващи се с общо застраховане, със застраховки "Живот" и презастраховане, са били 7.282 млрд. лева. Прегледът на статистиката на Българската народна банка (БНБ) за застрахователния сектор показва, че това е сериозен ръст (10.3%) спрямо постигнатите преди година 6.604 млрд. лева. 

Към края на полугодието делът на активите на общозастрахователните компании възлиза на 73.4% от всички активи на застрахователите. За дружествата, извършващи животозастраховане, този процент е 26.6.

За първите шест месеца на годината животозастрахователните компании са отчели 10.8% годишен ръст на активите си. Те са достигнали 1.748 млрд. лева. При общозастрахователните компании увеличението на активите през шестмесечието е от порядъка на 10.1% и те достигат 5.346  млрд. лева.

Централната банка е отчела и активите на единствената презастрахователна компания, оперираща у нас - "Чертасиг Клон България" (КЧТ). В края на юни управляваните от нея средства са възлизали на 2. 722 млрд. лева.

От данните на БНБ се вижда, че в края на полугодието у нас работят общо 57 дружества. От тях 18 са животозастрахователни, а останалите 39 оперират на пазара на общото застраховане.  

За периода собственият капитал на дружествата се е понижил със 7.3% на годишна база, или със  135.6 млн. лв., и сега е 1.997 млрд. лева. А застрахователните технически резерви на дружествата се покачват с 353.8 млн. лв. за година до 4.161 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във