Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Банките си остават фокусирани преди всичко върху ипотечни и потребителски кредити. При по-малките заеми (т. нар. бързи кредити), интересното е, че малките суми, месечните и двумесечните кредити не отбелязват голям ръст. При тях общата им сума се задържа около 300-400 млн. лв., показва пазарно проучване. Голям ръст бележат потребителските кредити на сума между 5 хил. и 10 хил. лв. и се отпускат за срок от три до седем години.

 

Предвижда се инвестиционният посредник да се управлява и да бъде представляван съвместно най-малко от двама души. Това е залегнало в проекта за нов закон за пазарите на финансови инструменти, с който се въвеждат допълнителни правила в работата на инвестиционните посредници. Проектът е изготвен от Министерството на финансите, оповестен е в портала за обществено обсъждане и ще остане там до 7 септември. Въведени са детайлни изисквания за добра репутация, за професионална квалификация и за изисквания професионален опит на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Запазва се и досега съществуващият режим, при който получават одобрение кандидатите за членове на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник. Заради значимостта на това правомощие обаче се предлага одобренията да издава Комисията за финансов надзор като колективен орган, а не както е сега - одобрението да издава заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

 

Застрахователните брокери са обявили 10.6% ръст на приходите от комисиони през първата половина на 2017 г. в сравнение с предходната година, показват данните на Комисията за финансов надзор. В абсолютна стойност те възлизат на 119.8 милиона лева срещу 108 милиона преди година. От всички начислени комисиони 90.2% са приходи от комисиони в общото застраховане и 9.2% - в животозастраховането.

 

Германия прибра още 31 млрд. долара в злато от резервите си, съхранявани в чужбина. Централната банка на страната обяви, че е завършила програма за репатрирането на златни кюлчета от Ню Йорк и Париж. Най-голямата европейска икономика работи върху плана си за връщане на запасите си във Франкфурт от 2013-а. Според информацията на централната банка последните 100 тона са били преместени от Париж. Към момента общо 743 тона злато са били трансферирани обратно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във