Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Растящите печалби и високите капиталови буфери осигуряват добри перспективи за развитие на България, става ясно от анализ на Moody's Investors Service за банковия сектор и финансовата стабилност в страната. Рейтинговата агенция отбелязва подобрение по отношение на стабилността на нашия банков сектор, но обръща внимание на все още високия риск при някои от активите.

 

До 25 август трябва да приключи работата по изготвянето на проекта на Закон за платежните услуги и платежните системи, чиято цел е да въведе в българското законодателство европейската директива за платежните услуги. Тя е свързана с въвеждането на два нови вида услуги, извършвани изцяло в интернет среда - по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка и едновременно с това регулира дейността на доставчиците, които ги предлагат.

 

Унгарската OTP ще купи румънското звено на National Bank of Greece - Banca Romaneasca. Унгарската банка оглежда и други институции в региона, за да подсили присъствието си в Централна Европа. National Bank of Greece започна да продава своите звена на Балканите като част от плана за преструктуриране, одобрен от кредиторите. Банката вече продаде българското си звено - ОББ, на белгийската KBC. OTP е едноличен собственик на капитала на "Банка ДСК" в България.

 

През август бюджетът ще плати 883.1 млн. лв. за пенсии и по държавни ценни книжа. Това става ясно от информацията публикувана на сайта на БНБ. От тях 8.64 млн. лв.  са плащания по ДЦК, а останалите 975.5 млн. лв.  за пенсии.

 

Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване носят доходност от над 4% за периода от 30 юни 2015 г. до 30 юни 2017 година. Това показват актуалните данни на Комисията за финансов надзор (КФН). За последните две години до 30 юни 2017 г. универсалните пенсионни фондове (УПФ), в които задължително се осигуряват работещите в най-масовата трета категория труд, постигат средна претеглена доходност от 4.39% на годишна база. За универсалните пенсионни фондове КФН определи минимална доходност в размер на 1.39%, а за професионалните – от 1.65 на сто. Така определената минимална доходност се покрива от всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във