Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

ЗАД "Алианц България" удължи за улеснение на своите клиенти срока за регистрация на щети по имущество и автомобили на 15 дни  (до 18.07.2017 г.) във връзка с градушките и наводненията в страната в последните дни. От компанията съобщават, че е създадена необходимата организация за бързо и качествено обслужване и клиентите могат да регистрират щети на тел. 0800 13014.

 

Международната рейтингова агенция Moody's повиши дългосрочния депозитен рейтинг на Първа инвестиционна банка на B1. Агенцията базира своята оценка на няколко критерия, сред които: висока способност на банката да генерира печалба и оперативна ефективност; широка депозитна база, която е доминираща в структурата на финансиране; стабилни ликвидни буфери; по-ефективно корпоративно управление и управление на риска, което Първа инвестиционна банка развива заедно с Международната финансова корпорация (IFC). Moody's посочва, че Fibank постига стабилно ниво на приходи и добра възвръщаемост на активите, което се вижда от коефициента й на печалба преди провизии към рисковопретеглени активи, който е 3.6% към декември 2016 година. Агенцията посочва, че източниците на приходи за банката са добре разпределени. Коефициентът на ликвидни активи възлиза на значителните 28 процента.

 

Пенсионни партиди на стойност от близо 130 млн. лв. са били прехвърлени през първото тримесечие на годината. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на март. Според данните сумата на прехвърлените средства е с 15% по-голяма, отколкото е била към края на същия месец на миналата година.

 

Комисията за финансов надзор съобщи, че е обновен пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2017 година. Попълването на тези справки и отчети и подаването им през електронния портал на КФН трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат, публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:www.fsc.bg, раздел "Административни документи”, подраздел "Форми и образци”, "Застрахователен пазар”. Посочени са изискванията към прикачените файлове, които поднадзорните трябва да спазват.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във