Банкеръ Daily

Финансов дневник

КФН предупреди за инвестиционен посредник без лиценз

Комисия за финансов надзор предупреди, че "Позитива фронт офис" ЕООД (предишно наименование "Позитива Кепитъл" ЕООД) няма право да предоставя инвестиционни услуги на територията на България. Компанията не е лицензирана от регулатора.

Сред видовете инвестиционни услуги са: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти, изпълнение на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни консултации на клиент.

"Позитива фронт офис" ЕООД не е дружество, лицензирано от КФН или от компетентен орган на друга държава членка. Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че предоставянето на инвестиционни услуги от името на "Позитива фронт офис" ЕООД, както и посочването от страна на различни лица на банкови сметки на "Позитива фронт офис" ЕООД, по които да бъдат превеждани суми във връзка с търговията с финансови инструменти, е в противоречие със закона, допълват от регулатора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във