Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Застрахователи на поправителен

Комисията за финансов надзор върна плановете за преструктуриране на застрахователно дружество "Надежда" и на Взаимозастрахователната кооперация "СиВЗК". Това е отразено в решение на регулатора от 10 май 2017-а.

Става въпрос за краткосрочните планове за попълване на капитала, докато покрие минималното капиталово изискване (МКИ), съгласно изискванията на Платежоспособност I и II, които някои дружества с недостиг трябваше да съставят.

Според източници на "БАНКЕРЪ" причината експертите на КФН да върнат плановете им за преструктуриране е била, че предвидените в тях мерки - като например вземане на подчинен срочен дълг, не водят до трайно стабилизиране на капиталовите показатели на двете дружества. Тези мерки не били достатъчни нито за застрахователната компания, нито за синдикалната кооперация, за да покрият на 100% минималните изисквания за платежоспособност.   

Напомняме, че след обявяването на резултатите от прегледа на активите на застрахователните дружества (това стана на 3 февруари) на пет застрахователни предприятия бяха дадени три месеца, за да повишат собствените си средства до равнище да покрият минималното капиталово изискване, както и още три месеца, за да отговорят на капиталовото изискване за платежоспособност. За целта застрахователните компании можеха да увеличават капитала си, да привлекат подчинен дълг или да продадат свои финансови активи.

На двете компании, чиито планове са върнати, били дадени нови срокове, за да предложат по-ефективни мерки за покриване на МКИ. Допълнителният срок за "Надежда" - до 3 май, вече е изтекъл, но компанията все още не е изпратила на регулатора нов план за действие.

Преди да вземе решение дали ще наложи на застрахователната компания надзорни мерки и какви ще бъдат те, КФН ще трябва да се запознае с актуалното й финансово състояние. Другото проблемно предприятие - "СиВЗК", има срок да предостави нов план до 24 май.   

Важно е да се уточни, че за случаите на недостиг законът предвижда преходен период за попълването му. Като цяло срокът за постигане на минималното капиталово изискване изтече в края на 2016 година. Докато срокът за прилагане на по-високото изискване - това за капиталовата платежоспособност, изтича в края на 2017-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във