Банкеръ Daily

Финансов дневник

51 хил. души преместиха 129 млн. лв. между пенсионните фондове през тримесечието

През първото тримесечие на 2017-а в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 61 488 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг, обявиха от Комисията за финансов надзор.

Общо 51 285 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2017 г. са променили участието си и са прехвърлили средства в друг пенсионен фонд от съответния вид. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 52 389, се наблюдава намаление с 1 104 лица, или с 2.11 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 47 627 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 3 287 лица. Отново най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 371 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица през периода в универсалните пенсионни фондове е 1,33%, в професионалните – 1,14% и в доброволните пенсионни фондове – 0,06 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 129 237 хил. лв., в т.ч. 115 837 хил. лв. в универсалните фондове, 12 375 хил. лв. в професионалните и 1 025 хил. лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 6 642 хил. лв. или с 5,42 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,27 на сто, на професионалните – 1,30% и на доброволните пенсионни фондове – 0,11 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2017 г., е 2 519,99 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във