Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Комисията за финансов надзор издаде одобрение на "Софарма" АД да придобие непряко акционерно участие, с което се преминава прагът от 30% на участие в капитала на "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД и "ЗК Медико-21" АД. "Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е с капитал 4.6 млн. лв., разпределени в 46 хил. обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка. Застрахователната компания Медико-21 АД е основана през 1997 г., правоприемник е на "Здравно осигурителен фонд Здраве".

 

"Евроинс иншурънс груп" АД предлага търгова цена от 1.266 лв. за акция в ЗД "Евроинс" АД, съобщава уеб страницата на застрахователя. Търговият предложител притежава 90.07% от капитала на ЗД "Евроинс" АД, или 14 834 631 акции. Обект на търговото предложение са останалите акционери. "Евроинс иншурънс груп" АД е дъщерно дружество на "Еврохолд България" АД. Председателят на надзорния съвет на "Еврохолд" Асен Христов заяви, че планира отписване на "Евроинс".

 

По-лесно ползваме данъчните облекчения при подаване на годишните си данъчни декларации за доходите. Остават броени дни до края на месеца, срокът в които всички хора, които са имали доходи извън работната си заплата през 2016 г., трябва да подадат данъчна декларация.

 

Българите са между най-слабо задлъжнелите граждани в Европа. Делът на задълженията на домакинствата спрямо БВП е 29.2 процента. С по-ниско съотношение, т.е. по-слабо задлъжнели от нас, са само румънците (21.4%) и унгарците (24.2%). На другия полюс са Кипър, Дания и Холандия, където общият размер на задълженията на домакинствата изпреварва брутния вътрешен продукт на тези държави. Така например в Кипър тези дългове са 147.4% от БВП, в Дания - 133%, а в Холандия 123.9 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във