Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Eвропейската комисия отново отчете прекомерни дисбаланси в икономиката на България. Страната ни остава сред 12-те държави от ЕС, които подлежат на специален мониторинг за слабости в контрола на банките. Банковият сектор е стабилизиран, но надзорът все още не е напълно ефективен. Все още са нужни действия за отстраняване на слабостите във финансовия сектор, разкрити от стрес-тестовете - включително и в банковия и небанковия надзор, както и пречките при процедурите за несъстоятелност. Отчита се висока задлъжнялост на фирмите.

 

Инвестбанк първа в България предлага уникален по рода си кредитен продукт, без аналог на пазара на ипотечни кредити у нас. С ипотечен кредит за покупка на имот в чужбина може да бъде закупено имущество и в Европейския съюз. Кредитите се отпускат в евро, при изгодна фиксирана лихва за първите пет години и с дълъг срок за погасяване - до 25 години. Банката предоставя финансиране до 80% от стойността на обезпечението.

 

"УниКредит Булбанк" е единствената банка в България, която беше отличена като топ работодател в страната. Отличието е присъдено на "УниКредит България" от Top Employers Institute, базиран в Амстердам. Банковата група "УниКредит" беше отличена като топ работодател в още четири страни - в Италия, Германия, Русия и в Полша. Top Employers Institute е сред най-реномираните в тази област организации и вече 25 години отличава най-добрите работодатели в света.

 

Нова емисия от четиригодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в левове, с падеж на 22 февруари 2021 г., пусна Министерството на финансите. На проведения в понеделник, 20 февруари, аукцион са пласирани успешно съкровищни облигации за 60 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 0.18 процента, която е рекордно ниска за лихвоносни държавни ценни книжа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във