Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Европейският застрахователен пазар е уязвим

Председателят на EIOPA Габриел Бернардино
S 250 7b3053f9 eb0a 4645 9694 6d86e971358b

Покриването на новите капиталови изисквания при влошени пазарни условия ще стане поредното предизвикателство за застрахователните компании в Европа. Това показват резултатите от стрес-тестовете на големите застрахователни компании в ЕС, проведени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

През изминалите седем месеца  дееспособността на 236 дружества, представляващи 77% от застрахователния пазар в 30 страни, бе проверена и изпитана  чрез симулиране на финансови сътресения. От оповестените резултати обаче не става ясно кое дружество как се е представило, както например се случи след стрес-тестовете на банките във Великобритания, в САЩ и в други страни.

"Резултатите от тазгодишния стрес-тест потвърждават значителните предизвикателства пред европейския застрахователен сектор, породени от  макроикономическата среда. Стрес-тестът за 2016 г., извършен за пръв път след прилагането на рамката Платежоспособност II, действително предоставя детайлна картина за уязвимите места  на сектора, които изискват особено внимание от  надзорните органи", заяви председателят на EIOPA Габриел Бернардино.

По-малко от година след като новите изисквания на Европейския съюз към платежоспособността на застрахователите влязоха в сила, EIOPA провери как ще се представят дружествата чрез два стрес сценария.

При първия - "Продължителна ниска доходност", бе възпроизведена ситуация на дълбока световна икономическа стагнация, съпътствана от свиване на доходността  за дълъг период от време. Според EIOPA при този сценарий спадът в платежоспособността на дружествата би достигнал 100 млрд. евро. Една група компании, представляващи 16% от извадката, биха загубили повече от 1/3 от тяхното превишение на активите над пасивите. В случай че не приложат мерките, свързани с дългосрочните гаранции, този резултат би застигнал 25% от големите компании.

Другият сценарий - "Двоен стрес", отразява внезапното увеличение на рисковите премии в комбинация с ниска доходност. При него негативното въздействие върху счетоводните баланси на дружествата е в размер на 160 млрд. евро. Това е 28.9% от общата им платежоспособност.

При 104 от дружествата превишението на активите над пасивите би било повече от 1/3, сочи проверката на EIOPA. По-страшната констатация е, че ако не се прилагат мерките, свързани с дългосрочните гаранции и преходните мерки, този резултат би обхванал 70% от компаниите.

Реалистичността на сценариите бе оспорена от експертите в бранша. Ръководителят на регулаторната стратегия на Allianz Тобиас Бюклер обяви, че резултатите от тестовете няма да са адекватни, тъй като според него те са недомислени.

В същия контекст Олав Джоунс, заместник-генерален директор на Федерацията на застрахователите в Европа, заяви, че досега при много тежки стресови сценарии индустрията е показала, че е  много издръжлива.

Наред с резултатите от теста EIOPA отправи серия препоръки към националните регулатори. Според тях надзорниците вече ще трябва да оценяват дали застрахователите не поемат прекалено голям риск. Те ще трябва да принуждават компаниите да анулират дивиденти и да променят своите продукти, ако бизнес моделите им са под заплаха.

"EIOPA ще продължи да следи отблизо изпълнението на препоръките, за да осигури координиран отговор на ситуации, които биха представлявали опасност за нормалното функциониране на една или друга от надзираваните компании, а и за системата като цяло", заяви Габриел Бернардино.

Критиците определиха новите правила като прекомерно строги. Според Олав Джоунс: "Това не е уязвимост. Системата работи, както трябва, и федерацията е озадачена от дългия списък на надзорните препоръки за действие."

Facebook logo
Бъдете с нас и във