Банкеръ Weekly

Финансов дневник

50 МЛН. ЕВРО ЗА ПРОГРАМАТА ШУЛЕВА

Министърът на финансите Милен Велчев и директорът на Световната банка за България Андрю Воркинк подписаха споразумение за заем от 50.8 млн. евро. Парите по него ще бъдат използвани за финансиране на Проект за социални инвестиции и насърчаване на заетостта (SIEP). Той е насочен към повишаване на жизнения стандарт на етническите малцинства, бедните и трайно безработните хора в страната. Заемът е със срок на погасяване 17 години, като главницата ще започне да се погасява на четвъртата година след отпускането му.Проектът е в подкрепа на един от основните приоритети в програмата на правителството, а именно създаването на социален капитал, заяви след подписването на заема Милен Велчев. А Андрю Воркинк отбеляза, че се надява тенденцията за повишаване на заетостта, отчетена през 2002 г. да продължи и за в бъдеще. Общата сума, необходима за реализирането на проекта, за който ще отговаря Министерството на труда и социалните грижи на Лидия Шулева, е 67.77 млн. евро, като от тях 17 млн. евро ще бъдат осигурени от правителството. С парите ще бъдат финансирани около 300-400 общински инициативи за развитие на инфраструктурата на селища с висока степен на бедност. Пари ще се предоставят за два вида инфраструктурни проекти - малки, на стойност до 80 хил. щ. долара, и по-мащабни, за чиято реализация се изискват до 200 хил. щ. долара. Освен това се предвижда с помощта на общините да се предлагат услуги по преквалификация и да се отпускат финансови помощи за развитие на малък бизнес. Очаква се, чрез тези инициативи, да се осигурят работни места и преквалификация на около 25 000 безработни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във