Банкеръ Daily

Финансов дневник

50 лв. ще бъде таксата за вписване в регистъра за обмяна на виртуални валути

Министерският съвет прие постановление за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Промяната е свързана с определяне на такси в размер на 50 лв. за вписване в новосъздадения публичен регистър на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги.

Това допълнение е свързано с измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).  Новосъздаденият регистър се стопанисва от Националната агенция за приходите. Търговците на криптовалути също подлежат на вписване.

По този начин в кръга на задължените да прилагат предвидените в закона мерки бяха включени лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. Целта на вписването на тези лица в публичен регистър към Национална агенция за приходите е да се повиши прозрачността по отношение на тяхната дейност и да се създаде възможност за ефективен контрол по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Законът предвижда вписването в регистъра да се извършва при условия и ред, определени в наредба на министъра на финансите, като за това да се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Със средствата ще се обезпечи финансово поддържането на регистъра при минимални разходи за подлежащите на вписване лица.

С приетото Постановление се променя и чл. 8 от Тарифа № 12 с оглед прецизиране и актуализиране на ползваната терминология.

Facebook logo
Бъдете с нас и във