Банкеръ Daily

Финансов дневник

46 застрахователни посредници са поискали да прекратят дейността си у нас

Осемдесет застрахователи и застрахователни посредника от други държави членки на ЕС през ноември са заявили намерението си в Комисията за финансов надзор да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) в България. Това те ще правят при условията на свободата на предоставяне на услуги, съобщиха от регулатора.

На пръв поглед добро впечатление прави интересът към този бизнес у нас. Но всъщност повече от половината от тези  уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС са относно намерението за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на България за периода. Такива документи са получени от 46 застрахователни посредника.

В резултат към края на ноември броят на тези дружества с регистрация в държави членки на ЕС, които са заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, намалява на 2189. През октомври те са наброявали 2218.

От КФН съобщават, че пет застрахователни дружества от държави от ЕС през ноември са поискали за работят на територията на страната ни при условията на свободата на предоставяне на услуги, като само четири от тях са вписани в регистъра на регулатора. За една от компаниите се очаква допълнителна информация.

Към края на единадесетия месец  общият брой на застрахователните дружества с регистрация в други държави членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 418.
През ноември КФН е уведомена за желанието  на 17 застрахователни посредника от ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на страната ни. 
Българските застрахователи предпочитат да работят у нас

Комисията за финансов надзор не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователните дружества с регистрация в България да извършват трансгранична дейност.
Така към края на ноември броят на местните компании от този сектор, които искат да работят в ЕС и Европейското икономическо пространство при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във