Банкеръ Weekly

Финансов дневник

От трезора

Българска банка за развитие (ББР) вече е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Решението е взето от управителния съвет на държавната банка.


 

ЗАД "Алианц България" продава притежаваните от него 6 898 510 поименни обикновени напълно изплатени и необременени с тежести акции с право на глас от капитала на "Алианц Банк България" АД с номинална стойност 1 лев. Книжата представляват 9.9987% от капитала на кредитната институция. Цената трябва да е в лева за една акция.

 

"БФБ-София" АД търси кредитна институция, в която да депозира 200 хил. лв. за срок от шест месеца. В поканата за участие борсовият оператор посочва, че кредитната институция трябва да предлага финансовата услуга "отворен депозит", а от участниците в процедурата се очаква да бъдат лицензирани банки по смисъла на Закона за кредитните институции.

 

"УниКредит Булбанк" спечели наградата за "Най-добра банка за търговско финансиране в България", която присъжда международното финансово издание Global Finance. Победителят в тази категория се определя на база на обема на сделките, взема се предвид още покритието на глобално ниво, обслужването на клиентите, конкурентни ли са цените, приложението на иновативни технологии. Банковата група получава отличието и за целия регион на Централна и Източна Европа.

 

Платформата fi-compass ще помага на банките в усилията им при въвеждането на финансови инструменти (подобни на ДЖЕРЕМИ), благодарение на които чрез търговските банки могат да се отпускат кредити на бизнеса при по-ниски лихви и с по-малки обезпечения. Платформата бе представена на конференция в Брюксел, в която от българска страна участва СИБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във