Банкеръ Weekly

Финансов дневник

От трезора


  • Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) издаде лиценз на "Кредибул" ЕАД, за да предоставя платежни услуги.

  • Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Така в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива на ЕС за дейността на кредитните институции и за пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници. Тези законодателни актове, известни като CRD IV, формират правната рамка, която урежда достъпа на търговците до пазара за извършване на банкова дейност и инвестиционно посредничество.

  • Нулева инфлация през декември отчете Националният статистически институт (НСИ). Годишната инфлация за декември 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. е минус 0.9 на сто. Около коледните и новогодишните празници алкохолът и цигарите са запазили цените си от ноември, а хранителните продукти са поевтинели минимално.

  • Общо 1 024 489 броя са обработените плащания през платежната система RINGS през 2014 г., показва статистиката на Българската народна банка. Общата стойност на трансферите е малко над 633 млрд. лева. Те са по-малко, отколкото през 2013 г., когато общият обем на плащанията е бил 797 млрд. лева.

  • Консултативен съвет от изявени специалисти ще подпомага министъра на финансите при вземането на решения в сферата на определените му правомощия, реши кабинетът. Поименният състав и организацията на работа на съвет ще се определят със заповед на министъра на финансите, а членовете на съвета няма да получават възнаграждение.

  • Преките инвестиции в страната за периода от януари до ноември 2014 г. възлизат на 1224.2 млн. евро (3% от БВП), показват предварителните данни на БНБ. За същия период на миналата година инвестициите са били 1545.1 млн. евро или с 321 млн. евро (20.8%) повече, спрямо 2014 година. Най-голяма сума е дошла в страната ни от Холандия - 660.6 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във