Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Единадесет чуждестранни компании, които са лицензирани в държави от ЕС, имат право да работят на българския пазар като дружества, занимаващи се с издаване, обработка и обратно изкупуване на електронни пари. Сред тях са регистрираните във Великобратиния Гугъл Пеъмнт Лимитед, Препайд Сървиз Къмпани, Нюкясъл Билдинг Сосайъти и Юронет Пеймънтс енд карт Сървисиз.

В началото на август парите по фискалния резерв на правителството в БНБ са 4.2 млрд. лева. В сравнение с началото на юли, когато резервът е бил 4.46 млрд. лв., намалението е 260 млн. лв., което се дължи на бавно растящия бюджетен дефицит.

Комисията за финансов надзор позволи на пет компании от държави членки на ЕС да извършват застрахователна дейност у нас. На други седем дружества от страни в ЕС също е позволено да работят като застрахователни посредници. По данни на КФН към 31 юли 2011-а на българския пазар имат право да работят 364 застрахователни компании и 1537 застрахователни посредници.

Отделът за анализи на Райфайзенбанк (България) констатира съживяване на икономиката на страната. Промишлеността отбелязва растеж от около 10%, като основен двигател за него са продажбите за износ. От началото на годината реалният растеж на оборота в търговията се стабилизира в рамките на 2-3 процента. През май растежът на търговията на дребно се е ускорил до 1.8% в реално изражение спрямо май 2010 г., което е индикатор за подобрение на потреблението в страната.

За поредна година електронното банкиране на Банка Пиреос (winbank web banking) получи награда за водеща интернет услуга в Гърция. Наградата беше връчена от международното списание Global Finance, което обяви кредитната институция за Интернет банка на потребителя заради популяризирането на най-добрите глобални електронни банкови услуги в Гърция. Банката взе и наградата на гръцкото издание на PC Magazine, което я класира на първо място сред 17 кредитни институции, участващи в надпреварата за електронни банкови услуги през тази година.

Националната агенция за приходите даде срок от две седмици на 2000 аптеки от цялата страна да свържат касовите си апарати с НАП, за да избегнат затварянето. Близо 80% от всички търговци във фармацевтичния бранш вече са го направили. Необходимите фискални системи са произведени, предлагат се в търговската мрежа, а сервизните фирми имат готовност да ги инсталират преди изтичането на крайния срок 31 август.

Дженерали застраховане АД застрахова изграждането на магистрала Марица, един от най-важните български инфраструктурни проекти за тази година с бюджет от приблизително 70 млн. евро. Джи Пи Презастраховане ще бъде презастраховател по сделката. Проектът е с 80% финансиране по европейски фондове, като останалите 20% са съфинансирани от държавата. Изпълнител на аутобана е Кооператива Муратория Чементисти - Чи Ем Чи Ди, Равена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във