Банкеръ Daily

Финансов дневник

Министерството на финансите преотвори емисия левови 2.5-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията 2,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 26 март 2014 г., с падеж 26 септември 2016 година., съобщиха от ведомството.

На проведения на 3 ноември 2014  г. аукцион бяха предложени книжа с номинална стойност 55 млн. лева. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 1,82%. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 112,5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,05.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 73,42%, следвани от пенсионните фондове - 16,58%, застрахователните дружества - 6,36% и договорните фондове - 3,64%

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 188 базисни пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във