Банкеръ Weekly

Финансов дневник

438 млн. лв. доход в частните пенсии за година

Над 1 млн. лв. са платили за проверките на балансите им пенсионните фондове досега

За 2016 г. фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване са реализирали съвкупно 438 млн. лв. доход. Това е рекорд в цялата история на личните партиди и гаранция за добри пенсии за осигуряващите се за втора пенсия в бъдеще. Това каза Даниела Петкова, председател на управителния съвет на ПОК „Доверие“ на пресконференция с участието на шефове на компании, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Само това число е достатъчно да запуши устата на множеството политици и обикновени експерти, които убедено твърдят, че "големите такси изяждат доходността".

За да се обори подобна глупост, е достатъчно да се направи една проста сметка - като се разделят съвкупните активи на универсалните и професионалните пенсионни фондове на съвкупните събрани такси от тях. Получават се стойности под 1.5% (според различните години), а елементарна справка показва, че по-ниска цена за управление на средства няма в нито един сектор както в България, така и в чужбина.

През 2012 г. тази стойност е 1.66%, като през следващите години намалява и в края на 2016 г. достига 1.36 процента. Намалението се дължи на нарастването на активите, включително и в резултат от дейността на пенсионноосигурителните дружества, разпределения доход от инвестиции по партидите на осигурените лица, а от 2015 г. и през следващите години се проявява и ще продължи  да влияе и ефектът от общото - законово - намаляване на таксите при универсалните и професионалните пенсионни фондове.

Общо 48.28% от средствата в УПФ са инвестирани в чужбина. За разлика от третото тримесечие, когато делът на българските ДЦК бе по-висок от този в чужди държави (21.94% спрямо 19.55%), към 31 декември на 2016 г., чуждестранните ДЦК в портфейлите на УПФ са повече от българските: съответно 24.78% спрямо 20.61 на сто. Инвестициите в корпоративни облигации и акции в чужбина продължават да са повече от тези в съответните български инструменти, като само 9.99% от активите на УПФ са инвестирани в акции, права и дялове, които се търгуват на БФБ. Останалите инвестиции са, както следва: в банкови депозити - 2.60%, в инвестиционни имоти - 1.87%, парични средства - 12.05%, краткосрочни вземания - 1.23 процента.

Фондовете са силно притеснени от нарастващия апетит за проверки на Комисията за финансов надзор. След като балансите им бяха проверени за първото полугодие и те се бръкнаха с около 1 млн. лв., сега ще следва втора проверка - оценка на активите към края на миналата година, която може би ще струва пак толкова.

И какво толкова е проверявано? Информация, която е публична, и всеки може да я следи всекидневно. Защото българското законодателство, единствено в Европа, задължава фондовете да пресмятат и да публикуват всекидневно преоценката на активите си чрез стойността на един дял от фонда.

И какво толкова установиха проверките? Че 0.3% от над 10.8 млрд. лв. активи се нуждаят от корекция - надолу или нагоре. Съпоставимо с движението на всекидневните котировки, трябва да кажем, че това на практика е в рамките на статистическата грешка, защото дневните колебания в цената на дела често надхвърлят този процент.

Каква е загубата за 2016 г. - за лицата, които избраха да прехвърлят средствата си от УПФ в Сребърния фонд?

Резултатът от прехвърлянето на собствени средства на осигурените в държавния Сребърен фонд е само един - безвъзвратна загуба. От 39 до 702 лв. за една година в зависимост от прехвърлените пари. Дори сега част от послушалите съветите на финансовия ексминистър Горанов да решат да се върнат обратно във втория стълб, загубеният доход няма да се компенсира. Таблицата дава информация на всеки, проявил наивност инвеститор, да види точно с колко е бръкнал в джоба си само за година. Единствената добра новина тук е, че подлъгалите се са не повече от 10 хил. души. А и според представители на редица пенсионни фондове те, хукнали по призива на властта с неинформирания си избор, вече правят опити да се върнат във втория пенсионен стълб.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във