Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

В началото на седмицата Кей Би Си (собственик на ЗАД ДЗИ и мажоритарен акционер в СИБАНК) и белгийското правителство постигнаха споразумение да й бъде предоставен държавен заем в размер 3.5 млрд. евро. За целта финансовата група ще издаде привилегировани акции без право на глас. Около 2.25 млрд. евро от финансирането ще се използват за развитие на банковите услуги на групата, а 1.25 млрд. евро ще бъдат използвани за повишаване на коефициента на платежоспособност на застрахователните й подразделения. Кредитът има за цел да увеличи конкурентоспособността на финансовата група. В официалното съобщение пише, че така се увеличава допълнително капиталът от първи ред, което ще е допълнителен буфер за справяне с евентуални пазарни предизвикателства. След отпускането на заема коефициентът на първична капиталова адекватност на Кей Би Си се увеличава от 8% на 10.7%, което е около два пъти и половина повече от минималните изисквания.

В края на септември държавният дълг на България възлиза на 4.8 млрд. евро, или 15.2% от БВП. От тази сума 1.55 млрд. евро е вътрешен, а 3.24 млрд. външен дълг. Държавногарантираните задължения в края на деветмесечието достигнаха 606.6 млн. евро. От началото на годината общият размер на извършените плащания по главници и лихви възлиза на 1.67 млрд. лева.

Банка ДСК и Столичния общински гаранционен фонд подписаха ново споразумение за финансиране на малки и средни предприятия, работещи на територията на общината. От преференциите ще могат да се ползват жените предприемачи, лицата с увреждания, собствениците на малки или средни фирми на възраст до 30 години, както и предприятия, които разполагат със собствени източници за съфинансиране на проекта си. Общинският фонд гарантира с предимство кредити за внедряване на нови технологии, за купуване на нови машини и съоръжения, за патенти и лицензи, както и за обучение на кадри.

Сосиете Женерал Експресбанк предлага жилищен кредит Експрес дом без такса за предсрочно погасяване със собствени средства. Офертата е валидна за исканията за заем, подадени до 12 декември 2008 г. и усвоени до 16 януари 2009 година. Годишният лихвен процент за жилищния кредит в евро със срок на изплащане до 10 години е 6.95 процента.

УниКредит Булбанк подобри условията си по едномесечните и тримесечните срочни спестовни продукти и по специалните депозити Екстра и Флекси. До края на годината всички новооткрити влогове в левове за срок от три месеца ще бъдат олихвявани с до 6%, а едномесечните - с до 5% на годишна база за първия период на депозита. Кредитната институция предлага преференциални условия и депозит Рокада, като всички нейни клиенти, които инвестират средствата си за даванадесет месеца в него, получават авансово 7% годишна лихва за депозит в лева и 5.5% за влог в евро.

Първа инвестиционна банка разшири клоновата си мрежа с два нови офиса - в Асеновград и Разград. В тях кредитната институция предлага всички свои продукти, като се очаква най-висок интерес да предизвикат Свободен депозит с лихва до 11% и новата кредитна линия с предоставяне на ПОС терминал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във