Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, емитирани от ИНВЕСТБАНК. Нейният размер е 11 млн. евро, разпределени в 11 хил. обикновени, ипотечни, неконвертируеми дългови ценни книжа с номинална стойност 1000 евро всяка. Лихвата по облигациите е фиксирана, в размер 8% годишно.

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление Банков надзор, Румен Симеонов издаде на Мария Светославова Шейтанова сертификат, който й позволява да бъде член на управителния съвет и прокурист на Българо-американска кредитна банка. Тя бе назначена на тази длъжност от общото събрание на акционерите на кредитната институция, което се проведе на 20 октомври (понеделник). От ръководния орган на банката бяха освободени Майкъл Хансбъргър и Денис Ърл Фийлър. За членове на надзорния съвет на банката бяха избрани Джералд Бърнард Бърн, Джон Патрик Пауър и Евгени Якимов Иванов. Последният член е представител на миноритарния акционер Грамърси Имърджинг Маркетс Фънд (Gramercy Emerging Markets Fund - USA), който преди седмица придоби нови 1.26% от капитала на БАКБ и вече е собственик на 15.14% от нея.

Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна трикомпонентна монета Николай Гяуров от серията Именити български гласове. На нея е изобразен именитият български певец в ролята на крал Филип от операта Дон Карлос. Номиналната й стойност е 10 лв., но на касите на БНБ може да бъде купена срещу 72 лева. Тиражът на десетолевката е 6 хил. броя. Автори на художествения проект са Елена Тодорова и Тодор Тодоров.

На заседанието си в сряда (22 октомври) парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие промени в Данъчноосигурителния процесуален кодекс, които предвиждат отговорностите на Агенцията за държавни вземания по събирането на всички видове публични вземания, както и съхранението и продажбата на конфискувани или отнети в полза на държавата вещи да се прехвърлят към Националната агенция по приходите.

В следващите месеци Виза ще предложи на българския пазар новата услуга Виза Кеш Бек, която позволява теглене на малки суми в брой от касите на търговски обекти. Тя ще е достъпна за притежателите на карти Visa, докато пазаруват в супермаркети, бензиностанции и магазини.

Цените на жилищата в девет областни града у нас са се понижили, обяви Националният статистически институт. През третото тримесечие апартаментите в Шумен, Русе, Благоевград, Варна, Видин, Габрово, Кюстендил, Перник и Стара Загора са поевтинели. В Шумен цените падат с 8%, а в Русе и Благоевград - с по 6 процента. В София апартаментите (без новото строителство) поскъпват с 6.8 процента.

На свое заседание във вторник (21 октомври) управителният съвет на Централната банка взе решение - по повод 130-годишнината от създаването на Българската народна банка, която се навършва през 2009-а, емисионната институция да отпусне пет стипендии за студенти и докторанти. Всяка от тях ще е със срок десет месеца и ще бъде присъдена след конкурс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във