Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

На заседанието си в четвъртък (18 септември) парламентарната Комисия по бюджет и финанси отхвърли Законопроект за публичния резервен пенсионен фонд. Негов вносител е Лидия Шулева. Експертите приеха предложения от Министерския съвет Законопроект за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система. Според него в демографската буферна схема ще се отчисляват 50% от постъпленията от приватизация, 25% от бюджетния излишък, приходите от концесии. Предвижда се активите на фонда да не могат да се инвестират в ценни книжа на дружества, регистрирани в България. Според проекта структурата ще се управлява от осемчленен управителен съвет, в който влизат министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика, трима представители на Министерството на финансите и по един представител, определен от министъра на труда и социалната политика, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.
От обзора на небанковия финансов сектор, публикуван от Комисията за финансов надзор, става ясно, че към края на първата половина на 2008-а на българския пазар присъстват седем клона на чуждестранни застрахователи, които работят у нас при условията на правото на установяване.
По предложение на управителния съвет на Корпоративна търговска банка акционерите на кредитната институция решиха на общото си събрание в четвъртък (18 септември) формираната през 2008-а печалба да бъде заделена във фонд Резервен и да не се изплащат дивиденти и други отчисления от положителния финансов резултат.
На 27 октомври 2008 г. управителният съвет на Еврохолд България свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството. Основна точка в дневния ред е овластяването на управителния орган да сключи договор за поръчителство. Идеята е Еврохолд БългарияАД да стане гарант на своето дъщерно дружество Евролийз Ауто по договорите му за международно финансиране от Дойче Банк (Deutsche Bank).
Рейтинговата агенция Муудис потвърди рейтинга D за финансова стабилност и рейтинга Ba1 на дългосрочните депозити в чужда и местна валута на Първа инвестиционна банка. Оставена бе и оценката за необезпечен дълг Ba1 и на подчинения дълг Ba2.
Българска народна банка представи сребърна възпоменателна монета, посветена на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България. Тя е с номинал 10 лв., тираж 5 хил. броя и на касите на емисионната институция може да бъде закупена срещу 54 лева. Автор на художествения проект е Иван Тодоров. На обратната страна на десетолевката е изобразен мотив от реплика на монетите от 20 и 100 лева, емисия 1912 година, които са посветени на обявяването на независимостта на България.
Сосиете Женерал Експресбанк обяви промоция по потребителски кредит Експресо. Подобрените условия включват преференциална лихва от 9.99% и отпуснати суми до 30 хил. лв. без поръчител.
СИБАНК предлага детски спестовен влог Мечти в различни валути, като минималните суми са 100 лв., 50 евро или 50 щ. долара. Лихвата се състои от базов лихвен процент и прогресивно нарастващи лихвени бонуси в зависимост от продължителността на спестяване.
Пощенска банка и Уестърн Юниън (Western Union) започват есенна промоция под мотото Пожелай си забавление, в рамките на която ще бъдат раздадени над 10 хил. награди.
Райфайзенбанк (България) раздава 180 награди по 1000 лв., като щастливците ще бъдат определени след томболата сред всички физически лица, които между 19 септември и 31 декември 2008 г. открият в кредитната институция влог със срок над 3 месеца и минимална сума 1000 лева, евро или щ. долари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във