Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Промените предвиждат отговорностите на Агенцията за държавни вземания да се прехвърлят към Националната агенция по приходите. Това означава, че след гласуването на текстовете в Народното събрание НАП вече ще се занимава и със събирането на всички публични вземания, както и със съхранението и продажбата на конфискуваните и отнетите в полза на държавата вещи.

Интернешънъл Асет Банк получи синдикиран заем от седем банки от пет държави. Финансирането е на стойност 14 млн. евро и е предоставено за срок от една година. Организатор и водещ мениджър е Райфайзен Централбанк Ойстерайх (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG). От българската кредитна институция съобщиха, че средствата по кредита ще бъдат използвани за подпомагане на плановете й за растеж.

Агенцията Стандард енд Пуърс обяви, че във връзка с придобиването на 49.99% от акциите на Българо-американска кредитна банка от Алайд Айриш Банкс (Allied Irish Banks, P.L.C.) дългосрочният кредитен рейтинг на БАКБ е повишен от ВВ на ВВ+. Краткосрочната оценка за кредитната институция е потвърден на ниво B. Перспективата е стабилна.

Рейтинговата агенция Муудис потвърди оценката си D+ за финансовата стабилност на Банка ДСК. В аргументацията си експертите от агенция изтъкват, че водещо при определянето на рейтинга е било доброто финансово състояние на кредитната институция, подкрепено от високи равнища на доходност, здравословни лихвени маржове, подобряваща се ефективност и адекватна капитализация.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, отписа от публичния регистър емисия ценни книжа в размер 20 хил. обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1000 лв. всяка, издадена от Ти Би Ай Кредит. Причината за отписването е, че емисията е погасена.

Райфайзенбанк (България) предлага кредитните си карти с чип Виза и МастърКард при преференциални условия - без лихва при теглене на пари в брой и при покупки. Освен това кредитната институция премахва и месечната такса за поддръжка. Промоцията важи за първите три месеца от издаване на кредитната карта и е за клиенти, подали искане до 1 ноември 2008 година. Като бонус картодържателите получават безплатна застраховка Живот за първите три месеца.

На 1 септември ПроКредит Банк (България) обяви началото на нова кампания за земеделски заеми. Кредитната институция предлага на селските стопани финансиране за срок до 15 години за инвестиционни нужди и до две години за оборотни средства. За суми до 50 хил. лв. банката не изисква обезпечение.

До 30 септември клиентите на СИБАНК с активна дебитна карта или разплащателна сметка могат да изтеглят овърдрафт при преференциални условия. Ако потребителят притежава разплащателна сметка и дебитна карта СИБАНК Маестро/Виза, по която е получавал заплатата си през последните три месеца, той може да ползва заем до 7 хил. лв. за период от две години при лихва от 12%, която се начислява само върху усвоената сума. Заемът е освободен от такси за откриване и управление.

Пощенска банка предлага нов потребителски кредит Желание. Клиентите могат да изтеглят между 1000 и 20 хил. лева. Заемът е револвиращ, което означава, че всяка погасена сума отново е на разположение на клиента. Лихва се заплаща единствено върху използваната част от заема.

От началото на септември започна работа нов офис на Корпоративна търговска банка в София. Той се намира в обновената зала Универсиада, на адрес бул. Шипченски проход № 2.

Facebook logo
Бъдете с нас и във