Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

На заседанието си на 28 август правителството одобри предложение за промени в Закона за държавната финансова инспекция. С тях се цели засилване на контрола върху управлението на публичните средства, предоставени от структурните фондове на ЕС, и повишаване на сътрудничеството с контролните органи на Европейската комисия.

ЗПАД Булстрад спечели обществена поръчка за сключване на застраховка Пълно автокаско на 44 леки и специални автомобила на Комисията за регулиране на съобщенията. Стойността на подписания договор е малко над 64 хил. лева.

Енергийното дружество Е.ОН обяви от 1 септември до 30 ноември кампания за стимулиране на плащането на месечните сметки за електроенергия чрез услугата Директен дебит. При нея клиентите на Обединена българска банка, Сосиете Женерал Експресбанк, Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Алианц Банк България, СИБАНК, Първа инвестиционна банка и Райфайзенбанк (България) могат да се издължат към електроразпределителната компания по банков път, т.е. парите им се превеждат автоматично, без да се налага да посещават някоя от касите й.

Балкан сървисис приключи с внедряването на новата информационна система Atlantis ERP в Първа инвестиционна банка. Тя подпомага ефективното обслужване на клиентите при продажбата на монети, медальони, инвестиционно злато и сребро. Въведени са и специални модули за цялостно управление на трезорни касети. Функциите на системата включват и отчитане на дълготрайните активи на банката в съответствие с Международните счетоводни стандарти и българското данъчно законодателство.

Международната агенция за кредитен рейтинг Фитч (Fitch) потвърди оценката си за ПроКредит Банк (България). Дългосрочният рейтинг в чуждестранна и местна валута е ВВ+ със стабилна перспектива, а краткосрочният - В със стабилна перспектива.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките публикува годишния си отчет за 2007-а на български и английски език. Той е изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти и съдържа: отчет за дейността, баланс, отчет за паричните потоци и отчет за изменението в нетните активи.

Райфайзенбанк (България) и управляващото дружество на кредитната институция Райфайзен Асет Мениджмънт (България) предлагат спестовния продукт МИКС Депозит при нови условия. При него стандартният депозит се съчетава с инвестиции в договорен фонд. Освен в левове продуктът вече се предлага и в евро и в щатски долари. Като бонус клиентите получават допълнителна лихва в размер на 1% над стандартната лихва по 12- и 24-месечните срочни депозити, или 0.6% годишно над промоционалната лихва по продукти със срок една или две години.

Сосиете Женерал Експресбанк повиши лихвите по свръхкраткосрочния си депозит Темпо Капитал. По вложенията в левове те са увеличени от 3 на 4% на годишна база, а по тези в евро от 2 на 2.75 процента. Предназначението на този депозит е да позволи на компаниите ефективно да управляват свободните си пари, като ги вложат в него минимум за два дни, след което могат да ги теглят винаги когато се нуждаят от тях.

УниКредит Булбанк финансира изграждането на модерен 17-етажен бизнес комплекс Вертиго Билдинг, който ще се намира на столичния булевард България. Стойността на проекта е над 30 млн. евро, а инвеститор е Каза Шик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във