Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФАКТИ

АКЦИОНЕРИ ПРИТИСКАТ БОРДА НА МОРГЪН СТЕНЛИ
Бордът на щатската инвестиционна банка Моргън Стенли (Morgan Stanley) бе подложен на силен натиск да поеме отговорността за последните пропуски в контрола на риска. Това стана, след като фирмите Глас Люис и Прокси Гавърнънс, които съветват банковите акционери как да гласуват на общите събрания, призоваха за отрицателен вот срещу шестима от 11-те директори на официалната сбирка на 8 април. Консултантите обаче препоръчват шефът на Моргън Стенли - Джон Мак, да бъде преизбран. Докато Си Ти Дабълю - коалиция от инвестиционни фондове, иска Мак да бъде отстранен от поста си на председател на борда и на главен изпълнителен директор и двете длъжности да бъдат разделени заради банковата загуба от 9.4 млрд. щ. долара, натрупана от преоценки на свързани с ипотеки ценни книжа.
ОБЯВЕНИ СА ПЪРВИТЕ ОЦЕНКИ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОДУКТИ
Първите публично обявени оценки на специфичните кредитни структурни ценни книжа показват, че цената им е паднала рязко от началото на кредитната криза насам. Някои инструменти са загубили почти една трета от стойността си, макар че повечето от тях се смятат за толкова сигурни, че получават високи рейтинги от водещите световни агенции. Други книжа, гарантирани от ипотеки и емитирани от големи банкови групировки, включително и от швейцарската Ю Би Ес (UBS), са се обезценили с почти 95 процента. Оценките са били направени от Джей Пи Моргън Чейз (JPMorgan Chase) във връзка със съдебна процедура в Канада и се отнасят за книжа, обвързани с търговски заеми и ипотеки със средни кредитни оценки. Щатската банка ръководи екип за преструктуриране на група от 20 канадски дружества за структурни инвестиции, които са емитирали гарантирани с активи търговски книжа за 32 млрд. щ. долара.
РЕГИОНАЛНИ БАНКИ ЩЕ КАЧВАТ ЛИКВИДНОСТТА
В началото на седмицата щатската администрация предприе поредната мярка в подкрепа на потъващия местен жилищен пазар, като разреши на местните банки за жилищно кредитиране да увеличат общо с над 100 млрд. щ. долара вложенията си в гарантирани с ипотеки ценни книжа за срок от две години. Кредитните институции получават право да инвестират в този вид инструменти до 600% от собствения си капитал срещу сегашните 300 процента. Общият размер на капитала им е 56 млрд. щ. долара, което чисто технически означава ръст на покупателната им възможност до 168 млрд. долара. Но като се отчете изискването банките да държат и известно количество бързо ликвидни средства, числото няма да е много над 100 млрд. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във