Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Министерството на финансите погаси във вторник (25 март) предсрочно главниците и лихвите по шест заема към Световната банка на стойност 266.9 млн. евро и 12.8 млн.щ. долара. От финансовото ведомство уточниха, че изплащането на задълженията е извършено, като са били отчетени прогнозите за изпълнението на държавния бюджет през 2008 г. и нивото на фискалния резерв.

На 2 април (сряда) ще се проведе годишното общо събрание на Асоциацията на банките в България (АББ). В дневния ред са включени приемането на отчета за дейността на сдружението и на финансовия отчет на управителния съвет за 2007 година. Ще бъдат избрани нови членове на ръководството и ще бъдат обсъдени промени в Устава на АББ.

На заседанието си в сряда (26 март) Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества. Целта на промените е да бъде уеднаквена методиката, по която се събира информация във всички държави членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство. Освен това се предлага изискванията за счетоводната отчетност, които се прилагат по отношение на застрахователите, да се отнасят и за презастрахователите.

0т 1 април до 15 май ЗПАД Алианц България обявява промоция за застраховане на имуществото на фирми. Отстъпката е в размер на 30% от премията по полици Пожар и природни бедствия и 45% от тази за Кражба чрез взлом.

Търговски парк Велико Търново отвори врати в четвъртък (27 март) с откриването на хипермаркет на ЦБА и нови магазини на Техномаркет, на международната верига за обзавеждане на дома JYSK и на други фирми. Изграждането на търговския комплекс във Велико Търново е дело на ЦБА Пропърти Инвестмънт. Проектът е финансиран със заем от УниКредит Булбанк в размер на малко над 9.5 млн. евро.

За един месец от началото на пролетната агрокампания на ПроКредит Банк България от преференциалните условия по кредит и лизинг са се възползвали около 1400 селскостопански производители. Сумата, отпусната за този период, надхвърля 16.2 млн. лева.

Райфайзенбанк (България) обяви преференциални условия по ипотечните си кредити за посетителите на изложението за архитектура, строителство и обзавеждане Стройко, което се провежда в Националния дворец на културата от 26 март до 1 април.

По време на изложението Стройко МКБ Юнионбанк предлага ипотечен кредит с лихва 6.65 процента. Допълнително преимущество за посетителите на събитието са безплатният застрахователен пакет, включващ полиците Живот и Имущество. Освен това те могат да получат като бонус до 5 хил. лв. под формата на овърдрафт или кредитна карта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във