Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Българо-американска кредитна банка получи уведомление от международната рейтингова агенция Стандарт енд Пурс (Standard Poor's), че рейтингът й може да получи положителна перспектива. Това стана след новината, че най-голямата ирландска банка Алайд Айриш Банкс (Allied Irish Banks PLC) възнамерява да придобие 49.99% от акциите на българския кредитор. Сделката ще приключи след получаване на всички разрешения и одобрения от компетентните институции в България и Ирландия.

Банка Пиреос България подписа договор с Министерството на икономиката и енергетиката за сътрудничество по оперативната програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Кредитната институция ще финансира чрез целеви инвестиционни кредити предприятия, кандидатстващи за безвъзмездна помощ, по тяхно искане ще им издава и кредитни уверения или банкови референции.

Чистата печалба на Еврохолд България за 2007 г. е 82.6 млн. лева. От положителния финансов резултат 57.7 млн. лв. са получени от прехвърлянето на акциите на ЗД Евроинс АД и ЗОК Св. Николай Чудотворец в дъщерния регионален застрахователен подхолдинг Евроинс Иншурънс Груп. Консолидираните приходи от дейността на холдинга за 2007 г. са нараснали 2.6 пъти - от 141 млн. лв. за 2006-а до 368 млн. лв. за 2007 година.

Министърът на финансите Пламен Орешарски ще присъства на заседанието на съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 4 март в Брюксел. Там ще бъдат разгледани изпълнението на мерките на Пакта за стабилност и растеж за поддържане на стабилността на публичните финанси, подготовката на проектобюджета на ЕС за 2009 г., както и някои въпроси, свързани с данъчното законодателство в страните от ЕС. Ще бъдат дискутирани и общите насоки за икономическа политика за периода 2008-2010 г., както и доклад на Европейския съвет по въпросите на финансовата стабилност.

До 30 април банките и инвестиционните посредници трябва да предоставят в Националната агенция за приходите (НАП) информация за доходите от спестявания на граждани от ЕС, получени в България. Това задължение произтича от директива на Европейския съюз, приложена във вътрешното законодателство на България.

Д Банк предлага нов срочен високодоходен депозит Д Банк МАКСИ на своите клиенти. Годишната лихва по него достига до 6.56% при едногодишните депозити в левове и до 6% за депозитите в евро и до 4.1% за тези в долари. Клиентите на Д Банк могат да се възползват и от услугите на Уестърн Юнинън за незабавни парични преводи.

ПроКредит Банк обяви началото на нова кампания, посветена на промените в условията, при които предлага някои от кредитните и лизинговите си продукти, предназначени за малки и средни предприятия. Максималната сума на бизнес кредитите Динамо се увеличава от 100 хил. на 200 хил. лв., а срокът за погасяването им се удължава от 10 на 15 години. Зa новоотпуснатите бизнес заеми кредината институция не удържа такси за разглеждане на документи и за оценка на обезпечението.

УниКредит Булбанк удължава срока на предложението за получаване на безплатен универсален електронен подпис до 31 май. Дотогава всички клиенти на онлайн банкирането на кредитната институция ще могат да кандидатстват за своя пакет, включващ универсален електронен подпис с едногодишна валидност, смарткарта, карточетец и инсталационен диск с необходимия софтуер.

Висшето училище по застраховане и финанси информира, че тазгодишната кандидатстудентска кампания ще започне през април, когато ще се състои и конкурсен изпит. Документи могат да се подават до 11 април в сградата на ВУЗ-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във