Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Експерти на финансовото министерство проведоха на 16 октомври специален семинар за българските бизнесмени на тема: Структурните фондове - възможности и предизвикателства. На форума бяха разяснени най-новите тенденции в европейската регионална политика и последните решения, отнасящи се за усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд.
БУЛБАНК, Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК, които са собственост на УниКредит Груп, ще отпускат ипотечни заеми без годишна такса за управление и без комисиона за предсрочно погасяване по време на тазгодишното изложение Стройко, което се провежда от 18 до 22 октомври в НДК. В допълнение клиентите получават наполовина по-ниска такса за разглеждане на ипотечен заем и 50% намаление на еднократната комисиона за отпускане за кредитите.
Райфайзенбанк (България) удължи срока на промоцията по жилищните си кредити до 31 декември 2006 година. Лихвата за първата година остава 0% за кредити в левове, евро и щатски долари. Лихвата за останалия период от погасяването е 7.85% за жилищни кредити в левове, 7.35% за тези в евро и 8.85% за заемите в щатски долари. Банката намали и комисионната за предсрочно погасяване от 5 на 3% на ипотечните кредити за граждани.
Банк Аустрия е закупила на 16 октомври акции на Българо-американска кредитна банка (БАКБ). Броят на ценните книжа, които са били обект на сделката, е 262 135 и представляват 2.076% от капитала на българската кредитна институция. След сделката прякото участие на Банк Аустрия в капитала на БАКБ вече е 6.244 процента.
Централна кооперативна банка пое обслужването на облигационния заем на Холдинг Варна АД. Общата му номинална стойност е 10 млн. евро, а номиналната стойност на една облигация е 1000 евро. Срокът за погасяване на облигациите е седем години, като датата на падежа е 18 октомври 2013-а. Първото общо събрание на собствениците на дълговите ценни книжа, издадени от Холдинг Варна, е насрочено за 9 ноември 2006 година.
ОББ увеличи размера на микрокредитите Бизнес Енергия от 50 хил. на 100 хил. лева. Те се предоставят на фирми, занаятчии, земеделски производители и хора със свободни професии.
Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК предлага от 17 октомври на своите клиенти жилищни кредити при намалени лихвени проценти. За заем до 15 години лихвата се намалява от 6.9 на 6.4 процента. При срок на погасяване от 16 до 20 години тя става 6.9%, а когато заемът се изплаща от 21 до 25 години - 7.15 процента. Месечната вноска по кредит от 40 000 лв. със срок на погасяване от 15 години възлиза на 365 лв. и включва застраховка Живот и трайна нетрудоспособност, а годишният процент на разходите (ГРП) e 7.65 процента.
На булевард Черни връх №51 б отвори врати най-новият клон на ОББ в София. Новият офис на банката ще предлага пълно обслужване за граждани и фирми. Клиентите му ще имат достъп до своите средства в реално време, без значение в кой от тях е открита сметката им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във