Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Агенцията за държавна финансова инспекция ще обяви на 25 септември обобщените резултати от извършените извънпланови вътрешни одити на 256 общини и 23 областни административни центрове в страната. Проверките са във връзка с изразходването на средствата, предоставени по решение на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при Министерския съвет през 2004-а и 2005 година.

Във връзка със зачестилите публикации по повод продажбата на София Ленд ЕАД, в които се пише за намеса на Първа инвестиционна банка в сделката, пресслужбата на кредитната институция разпространи официално съобщение, че банката няма отношение към тази сделка.

На 21 септември започна търговията с правата за увеличението на капитала на Централна кооперативна банка от 48.5 млн. на 72.76 млн. лева. Броят на издадените права е 48 507 186, а акциите, предложени за записване, са 24 253 593 с номинална стойност от 1 лева. С други думи, два броя права позволяват записването на една акция.

Банка ДСК, която е с най-голяма клонова мрежа в страната, откри нови филиали в Бургас и в Стара Загора, в които се предлага целият спектър банкови услуги за граждани и разплащания на бизнес клиенти.

Ейч Ви Би Хеброс Лизинг няма да събира такса за обслужване от клиентите, които сключат с него договори по време на Международния технически панаир в Пловдив, започващ на 25 септември.

Райфайзенбанк (България) и Dir.bg пускат специално създадена за ИНТЕРНЕТ потребители национална кредитна карта РайКАРТ+Dir.bg. Новата ко-брандирана карта функционира като кредитна карта за теглене на пари в брой, пазаруване в ИНТЕРНЕТ или разплащания в търговски обекти в цялата страна. Кредитният лимит е от 500 до 12 хил. лв., като конкретният му размер зависи от месечния доход на клиента.

Активите на всички банки в Централна и Източна Европа са нараснали с над 30% през 2005 г., се казва в специално изследване на Райфайзен Интернешънъл-Холдинг, който е собственик на Райфайзенбанк (България). В дългосрочен план потенциалът за растеж ще остане висок, като анализаторите очакват до 2009 г. активите на банките в региона да се удвоят.

Банка ДСК отпуска в периода от 18 септември до 17 ноември жилищни кредити при по-благоприятни условия от стандартните. Заемите в евро по програмата Уют ще се предоставят при годишна лихва до 6.45%, която ще се формира от базисния лихвен процент на банката - в момента 3.69% плюс надбавка.

Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК предлага на малките и средните предприятия кредита си SG Партньор, който до 30 ноември 2006 г. може да бъде получен с намалена лихва от 6.75% годишно. Заемите са в размер от 10 хил. до 150 хил. лв. и се предлагат с максимален срок за погасяване до 10 години.

МКБ ЮНИОНБАНК издава кредитна карта Виза Класик без годишна такса за обслужване. Собствениците на картата няма да плащат такси за транзакции, извършени в търговски обекти и през ИНТЕРНЕТ. Ако ползваните от клиентите суми бъдат възстановени до 45 дни, върху тях няма да се начислява лихва. Кредитният лимит за граждани е до 6 хил. лв., а за фирми, в зависимост от спецификата на клиента, може да достигне до 50 хил лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във