Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

БНБ издаде разрешение на ТЕКСИМБАНК да извършва сделки за издаване и администриране на електронни платежни инструменти по смисъла на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи.

Международната агенция Мудис Инвестор Сървисиз присъди кредитен рейтинг В3/NP за дългосрочните и краткосрочните депозити в чуждестранна валута на ИНВЕСТБАНК. Кредитната институция е получила също така рейтинг Е+ за финансова стабилност. Експертите на агенцията са заявили, че рейтингът Е+ отразява малкия дял на банката на конкурентния банков пазар в България, високите нива на кредитна концентрация, както и нейната уязвимост от присъщите за развиващия се български банков сектор рискове. Също така рейтингът отразява добрите нива на качество на кредитите и ликвидността на банката.

Първа инвестиционна банка предлага на собствениците на картова разплащателна сметка да ползват малък краткосрочен заем (овърдрафт). Размерът му е до пет месечни работни заплати, а лихвата по него е равна на основния лихвен процент (в момента 2.8%) плюс 10% надбавка. Лихвата се начислява само върху усвоената сума и само за времето, за което сметката е била на червено.

Собствениците на международни кредитни карти ВИЗА и МастерКарт на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК ще могат само с извършването на една транзакция в чужбина да активират специален застрахователен пакет от услуги Помощ при пътуване в чужбина. Той включва покриване на разходи за спешна медицинска помощ, за забавяне на багаж за повече от 6 часа при пътуване със самолет, за забавяне на полет, за получаване на правна консултация при пътнотранспортно произшествие, за наранявания, спешно зъболечение и др. Картата предоставя застрахователно покритие в случай на загуба, кражба или злоупотреба със самата нея. Досега застрахователните услуги се активираха само при закупуване на туристическия пакет за чужбина чрез кредитната карта.

Райфайзенбанк (България) предоставя необезпечен инвестиционен кредит за фирми от малкия бизнес и за хората със свободни професии. Кредитът е до 30 000 лв., като максималният срок е до седем години. Лихвеният процент по кредита е 9.25%, когато той е предоставен в евро, и 10% за заеми в левове.

Клиентите на Пощенска банка, които искат да станат притежатели на кредитна карта ВИЗА, могат да кандидатстват за получаването й чрез ИНТЕРНЕТ. Специално разработената онлайн система осигурява бърз и удобен начин за подаване на заявка за кредитната карта. До 30 септември Пощенска банка предлага ВИЗА на всички клиенти без годишна такса за първата година на ползване.

MKB Юнионбанк откри поредните си два нови офиса. Единият - офис Света Троица, се намира в район Илинден на пл.Преображение в София. Вторият офис е във Велико Търново на ул. Васил Левски № 29 и започва работа с клиенти на 7 август (понеделник). Освен стандартните банкови услуги той ще предлага на гражданите възможността да плащат такси за получаване на неимигрантски визи за САЩ и Канада.

Facebook logo
Бъдете с нас и във