Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Главният изпълнителен директор на ДЗИ Банк Красимир Ангарски, обяви финансовите й резултати за шесте месеца на 2006 година. Общият размер на активите на банката е 1.1 млрд. лв., а отпуснатите заеми са 482 млн. лв. и за дванадесет месеца са нараснали с 50 процента. Депозитите на граждани и фирми са достигнали 970 млн. лева. Печалбата на банката в края на юни 2006 г. е 800 хил. лева.

Райфайзенбанк (България) е водещ мениджър на първата емисия облигации издадена от Сиенит Холдинг АД. Общата номинална стойност на петгодишните ценни книжа е 3.85 млн. евро, а лихвата по тях е равна на шестмесечния европейски междубанков лихвен процент (Юрибор) плюс надбавка от 4 процента. Главницата ще се погасява на осем равни шестмесечни вноски.

ПИБ подобри условията си за студенти, които учат или искат да направят това извън България, като предложи много по-ниски лихви - 6.7 % за целия срок на кредита, и комисиона за управление от 1.5 процента. Студентите ще могат да изтеглят кредита на свое име, като по този начин ще се чувстват и лично отговорни за неговото коректно погасяване. Като обезпечение се изисква ипотека на недвижим имот. Максималният размер на заема е до 20 хил. лв., срокът му на погасяване е до пет години, а гратисният период, през който се плаща само лихвата, е до три години.

Ейч Ви Би Банк Биохим отпуска заеми на български студенти, следващи в чужбина. Специализираните кредити могат да се ползват от студенти, учещи във всички страни от Европейския съюз, както и в Швейцария, Норвегия, САЩ, Канада и Австралия. Със средствата от заемите ще се плащат разходите по време на следването, такси в университетите, както и за покриване на първоначалното финансиране на студентски бригади в чужбина. Лихвата по заемите е плаваща и в момента е 7.9% за целия период на кредитите в евро, а ако те са в левове - 8.6 процента. При обезпечение с поръчител лихвата е от 9.4% в евро, или 10.1% в левове.

ЗПАД ДЗИ - Общо застраховане предлага най-новия си продукт: Краткосрочна медицинска застраховка при пътуване в чужбина с осигурен асистанс. Застраховката осигурява покритие на медицински разходи за хоспитализация и амбулаторно лечение; спешна стоматологична помощ; репатриране. Застраховката е разработена с тарифа, която дава възможност да бъдат покрити тези рискове, според избрания от клиента период на валидност в рамките от един до 31 дни.

Интерамерикан България ЗАД промоцира застраховката Домашно имущество до 30 септември 2006 година. Всеки клиент, който сключи застрахователната полица по програмите за домашно имущество на компанията, има право на 5% отстъпка от премията за застраховка на личния си автомобил - без значение кога се сключва застраховката по Каско, но в рамките на валидността на полицата за домашното имущество.

Societe Generale Експресбанк стана основен спонсор на 22-рия Международен балетен конкурс, който се провежда от 15 до 30 юли 2006 г. в град Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във