Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Банк Аустрия, която е собственост на Уникредит Груп, продаде своята дъщерна банка в Хърватия - Ейч Ви Би Сплитска банка. Новият собственик е френската банкова група Сосиете Женерал, която е платила на Банк Аустрия около 1 млрд. евро. Активите на Ейч Ви Би Сплитска банка са 3.2 млрд. евро и в края на 2005 г. тя е обслужвала повече от 460 000 корпоративни клиенти, граждани и домакинства.

Политиката за налагане и популяризиране на марката на една банка (т. нар. брандинг) ще придобива все по-голямо значение на пазарите, на които протичат процеси по сливания и поглъщания. Това заявиха всички участници на проведения през седмицата в София форум Брандинг и лидерство в банковия сектор. На него Жозе Филипе Торес - един от учредителите на международната консултантска компания Блум Консултинг, направи смелата прогноза, че през 2010 г. кредитните институции в България ще са не повече от осем.

БУЛБАНК премахва таксата за предсрочно погасяване, както и ежегодните допълнителни такси за управление на ипотечните си кредити. Лихвите по обезпечените с имоти заеми в левове е 7.28%, а по тези в евро - 6.48 процента.

Обединена българска банка успешно пласира първата емисия облигации на инженеринговата компания Енемона АД. Общата номинална стойност на ценните книжа е 6 млн. евро, а лихвата по тях ще е равна на шестмесечния европейски междубанков лихвен процент Юрибор плюс надбавка от 4.75 процента. Енемона ще ползва средствата, за да финансира дейността си по договори за енергийна ефективност, които изпълнява. Някои от по-мащабните проекти, по които компанията работи в момента, са: модернизация на V и VI енергоблокове на АЕЦ Козлодуй; проекти на територията на: ТЕЦ Марица-изток 2 и 3, Кремиковци ЕАД, Кумерио Мед (Пирдоп), Белоизворски цимент, Бояна вилидж в София и столичната Съдебна палата.

Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК предлагат специализиран инвестиционен кредит на малките и средните предприятия, които кандидатстват пред Министерството на икономиката и енергетиката за предоставяне на безвъзмездна помощ за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Схемата за безвъзмездна помощ предвижда фирмите да получават финансиране, което е между 10 и 50 хил. евро, но не повече от 65% от стойността на проекта. Останалите 35% дружествата трябва да осигурят от собствени средства или от банков заем.

Райфайзенбанк (България) дари 25 хил. щ. долара на студенти от Американския университет в България. Парите ще бъдат използвани за учредяването на 10 еднократни почетни стипендии на банката, които ще бъдат предоставени на 10 отлични студенти от университета в специалностите Бизнес администрация, Икономика и Компютърни науки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във