Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМЕНА

Пламен Милков, който дълги години заемаше висши мениджърски длъжности в ДЗИ Банк, е преминал на работа в ИНВЕСТБАНК. На 15 юни управление Банков надзор му издаде сертификат за изпълнителен директор на контролираната от Петя Славова кредитна институция.

Министърът на финансите Пламен Орешарски се срещна на 15 юни с гуверньора на Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) Рафаел Аломар. В периода от 15 до 18 юни 2006 г. държавата ни е домакин на годишната среща на БРСЕ, която съвпада и с 50-ата годишнина от учредяването й. Банката за развитие на Съвета на Европа финансира основно проекти, свързани със социалната сфера. Сред нейните приоритети са кредитиране на програми в областта на образованието, здравеопазването, социалното подпомагане, подпомагане на слаборазвитите региони и на дейности, които имат за цел разкриване на работни места.

Мария Илиева, изпълнителен директор на Ейч Ви Би Банк Биохим и прокурист на ХЕБРОСБАНК, обяви, че двете кредитни институции започват да отпускат специални заеми за малки и средни предприятия, чийто годишен оборот не надхвърля 1.5 млн. лева. Те ще са със срок на погасяване до седем години, а максималният им размер ще е до 200 хил. лв., или равностойността им в евро.

Ернест Махарт е назначен за главен изпълнителен директор на Ейч Ви Би Хеброс Лизинг - компанията, която възникна след наскорошното сливане на Ейч Ви Би лизинг, собственост на Ейч Ви Би Банк Биохим и Хеброс Лизинг, дъщерно дружество на ХЕБРОСБАНК. Преди да поеме новите си задължения в България, Махарт е ръководил три години финансовата дирекция на Банк Аустрия Лизинг Груп във Виена. Досегашният главен изпълнителен директор на Хеброс Лизинг Станислав Танушев става заместник главен изпълнителен директор на Ейч Ви Би Хеброс Лизинг.
снимката на Махарт е в U/Петър/Machart03

Рожденици
Страхил Видинов, главен изпълнителен директор на пенсионноосигурителното дружество Алианц България, ще отпразнува рождения си ден на 17 юни.
Кирил Стефанов, съветник на УС на БУЛБАНК, ще чества рождения си ден на 18 юни.
Мария Видолова, председател на УС на ТЕКСИМБАНК, ще приема поздравления за рождения си ден на 21 юни.
Орлин Русев, изпълнителен директор на Корпоративна банка, ще почерпи колеги и приятели за рождения си ден на 23 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във