Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 18

Райфайзенбанк предлага сертификат за предварително одобрение на жилищен кредит до определена сума в зависимост от предоставените документи за доход. Лихвата от 6.75% е за кредити в евро и левове за целия срок на погасяването им, при условие че работната заплата се превежда по сметка на банката.

Пощенска банка издаде над 13 хил. кредитни карти Американ Експрес за една година, които се използват в над 5 хил. търговски обекта в България и в милиони в чужбина. От 10 април до 11 юни 2006 г. притежателите на Aмерикан Експрес имат шанс да спечелят билет за концерт от световното турне на легендарната група Ролинг Стоунс в Мадрид и Атина.

ОББ вече информира клиентите си за задълженията им по кредитните карти чрез SMS съобщение. То съдържа месечно извлечение на общата дължима сума, размер на минималното плащане и крайния срок за погасяване на задължението. Банката е лидер в издаването на кредитни карти, които през 2005 г. са 100 хиляди, а към днешна дата приближават 200 хиляди.

Сосиете Женерал СА, Франция, бе освободена от задължението да публикува проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала си 2006 г. на територията на Република България, реши КФН. Решението на финансовия надзор е в съответствие с Международния план за спестяване на групата Сосиете Женерал СА за предлагане на акции на работници и служители на френската банкова група и нейните дъщерни дружества по цял свят.

Потвърден е проспектът за вторично публично предлагане на облигации, издадени от ТБ Алианц България. Емисията е в размер на 20 млн. евро, разпределени в 20 хил. броя обикновени, ипотечни, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 3.75% (проста лихва на годишна база) и с лихвени плащания на всеки шестмесечен период. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, смятано от 23 декември 2005 г., с падеж - 23 декември 2010 година.

Пощенска банка приема плащания за Орбифон 01001 - услуга, която предлага международни разговори на все по-ниски цени от 1 май 2006 година. Осъществяването на преводи и вноски в брой става само с двете имена на клиента и клиентския му идентификационен номер, без допълнителни такси и комисиони. Орбифон 01001 е част от портфолиото от ново поколение на телекома Орбител. Услугата може да се ползва от абонатите на БТК от всяко населено място в страната.

Активите на трите ОББ Взаимни фонда нараснаха с над 1 млн. лв. през изминалата седмица и достигнаха общо 7.34 млн. лева. Управляващото дружество ОББ Асет Мениджмънт вече притежава 5.65% пазарен дял сред дружествата, управляващи взаимни фондове, регистрирани в България. За три месеца от началото на публичното предлагане на дялове новите фондове - ОББ Премиум Акции и ОББ Платинум Облигации, набраха съответно 1.62 млн. лв. и 1.16 млн. лв., а активите на ОББ Балансиран Фонд, първия в България взаимен фонд, чийто основен учредител е банката, достигат вече 4.56 млн. лева.

Главният изпълнителен директор на клона на Ситибанк в София Амин Манекия съобщи, че банковата група продължава да подкрепя програмата Банките в действие, която е предназначена за ученици в гимназиална степен. Ситигруп България и Джуниър Ачийвмънт България провеждат за втора поредна година програмата за банкова и финансова грамотност, за която Ситигруп фондация предоставя грант от 12 500 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във