Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Годишното общо събрание на акционерите на Банксервиз - дружеството, което осъществява междубанковите плащания в страната, ще се проведе на 2 май. На него ще бъдат приети отчетът за финансовите резултати на компанията за 2005 г. и ще бъде гласувано освобождаването на съвета на директорите й от отговорност. Акционери на Банксервиз са БНБ и всички банки у нас. По традиция те гласуват цялата печалба на компанията да бъде заделяна във фонд резервен. Това позволява на Банксервиз да прави необходимите инвестиции за разработването на модерни софтуерни рашения, които да гарантират сигурността на банковите операции.

Българо-американска кредитна банка обяви, че издава петата си поред емисия ипотечни облигации. Общият им обем ще е 25 млн. евро, които ще бъдат разпределени в 25 0000 ценни книги, всяка с номинал 1000 евро. Облигациите ще са петгодишни като по тях банката ще плаща лихва равна на шестмесечния европейски междубанков лихвен процент (ЮРИБОР) плюс надбавка от 0.64 процента.

Пощенска банка предложи на посетителите на тазгодишното пролетно изложение Имоти експо специален жилищен кредит в евро и в лева с 0% лихва за първата година от погасяването му. Лихвата за остатъчния период също е промоционална - 7.9 процента. Клиентите имат възможност да изберат и програма с фиксирана лихва за 2 или 3 години.

Райфайзенбанк (България) пуска специален кредитен продукт КРЕДИТ 088 за над 60 хиляди български фирми, членове на М-Tел Бизнес Kлуб. Преференциалната лихва по кредита е 0.88% и е валидна за първите 6 месеца от ползването на заема. Той трябва да бъде обезпечен с ипотека. Лихвата за остатъчния период е 7,5%, като средствата от кредита могат да се ползват за оборудване, закупуване на недвижими имоти, строително-ремонтни работи, обзавеждане и оборотни средства. Максималният срок, за който ще се отпускат тези заеми е до 10 години. Фирмите в М-Tел Бизнес Kлуб могат да се възползват от преференциалните условия по кредита до 31 юли 2006 г.

Ейч Ви Би Банк Биохими ХЕБРОСБАНК избраха след конкурс Графити ББДО за творческа агенция на двете кредитни институции. Тя ще работи върху разработването и реализация на основните имиджови и продуктови кампании на банките. Пет от водещите международни рекламни агенции на българския пазар се включиха в конкурса, който се проведе на няколко етапа в периода декември 2005 - април 2006.

Австрийската информационна агенция АПА и Банк Аустрия, собственик на Ейч Ви Би Банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК, обявява за трети път конкурса Пиша за Централна и Източна Европа. Журналисти от всички страни от Централна и Източна Европа са поканени да участват със свои материали за първата награда от 5000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във