Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Управителният съвет на Асоциацията на търговските банки взе решение да приеме Банка Запад-Изток за пълноправен член. По този начин АТБ вече обединява всички кредитни институции и клонове, работещи у нас. УС на асоциацията взе решение годишното й общо събрание да бъде проведено на 30 март 2006 година.

ЕФГ Юробанк Ергасиас (EFG Eurobank Ergasias S.A.), Гърция, получи разрешение от управление Банков надзор на БНБ да придобие всички акции от увеличението на капитала на Българска пощенска банка, като по този начин ще притежава пряко 75.33%, а заедно с контролирания от дъщерното й дружество Си И Ейч Болкан Холдингс Лимитид (CEH Balkan Holdings Limited) акционерен дял да притежава общо - пряко и косвено, до 100% от увеличения капитал на банката.

Брутният външен дълг на България в края на декември 2005 година е 14.32 млрд. евро, или 67.6% от брутния вътрешен продукт, показват предварителните данни на БНБ. Задълженията към чужбина нарастват с 1.8 млрд. евро спрямо края на 2004 г., когато са били 12.52 млрд. евро. Увеличението е изцяло за сметка на ръста на външните задължения на частния сектор. Дългът на държавата към чужбина през 2005 г. е намалял от 5.82 млрд. евро - 30% от БВП, до 4.4 млрд. евро - 20.8 процента от БВП. За 2005 г. по обслужването на брутния външен дълг са извършени плащания за 5.61 млрд. евро (26.5% от БВП), докато за 2004 г. те са били 2.61 млрд. евро (13.4% от БВП).

Взаимните фондове са набрали общо над 94.603 млн. лв. към 23 февруари 2006 г., като само за последните два месеца активите им са нараснали с над 6.2 млн. лв., показват данните от Българска фондова борса.

Райфайзенбанк повишава лихвите на всички срочни депозити в щатски долари. За едногодишните влогове например лихвеният процент става от 1.6 на 1.9 процента. При едномесечните депозити увеличението е от 1 на 1.30% годишна лихва, като новият лихвен процент важи за сумите от 250 до 10 000 щатски долари. За сумите между 10 001 до 25 000 долара новата лихва по едногодишните депозити е 2.10% годишно, а по едномесечните - 1.50% на годишна база. Лихвите по влоговете за над 25 000 долара се договарят индивидуално с клиента.

Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК откриха три регионални центъра за професионално развитие на служителите в страната - в Пловдив, във Велико Търново и в Стара Загора. Заедно с учебния център, базиран в София, екипите на двете банки, които са в процес на интеграция, ще могат да работят за усъвършенстване на своята квалификация.

Банка Алианц България откри на 20 февруари 2006 г. нов офис в кв. Красна поляна в София. С него регионалните й структури в страната стават 85.

Във връзка с изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в обращение Българската народна банка издаде указание за прилагането й, в което се посочват условията и редът за осигуряване на контрол върху качеството на банкнотите и монетите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във